Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 10:50

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κολυμβητήριο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Κολυμβητήριο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας.

Πρόκειται για το έργο με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο αφορά σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας, μέσω της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με χρήση συστήματος γεωθερμίας, συστήματος ηλιοθερμίας και προβολέων τεχνολογίας LED, ενώ επιπρόσθετα, προβλέπεται να γίνει μόνωση – στεγανοποίηση των δύο κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες), υποσταθμός της ΔΕΗ, και αναβάθμιση των αποδυτηρίων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Για την πρόοδο των εργασιών ενημερώθηκε χθες σε αυτοψία του στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη και τους επιβλέποντες μηχανικούς της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.