Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 08:45

Στον Δήμο Καλαμάτας: Παράρτημα Ρομά κατά του κοινωνικού αποκλεισμού

Στον Δήμο Καλαμάτας: Παράρτημα Ρομά κατά του κοινωνικού αποκλεισμού

Σημαντικές υπηρεσίες σε ευάλωτους κοινωνικά πολίτες του δήμου και της Μεσσηνίας, προσφέρει το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2023, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ρεπορτάζ
Γιάννης Σινάπης

Για την προσφορά και την αποστολή του, για το μέχρι τώρα έργο του και την ανάγκη να το συνεχίσει και να το ενισχύσει, μας ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι γενικά ως θεσμός το Παράρτημα Ρομά έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Το Παράρτημα συνδέεται με υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων. Επίσης, αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τους Ρομά και υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο.

Το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Καλαμάτας έχει κοινωνικό λειτουργό, διαμεσολαβητή ρομά, νοσηλεύτρια και οικονομολόγο. Εκκρεμούν οι θέσεις παιδαγωγού και επισκέπτη υγείας που θα επαναπροκηρυχθούν, όπως παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης.

Η λειτουργία του βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, που εξυπηρετεί όλους τους δήμους της Μεσσηνίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το τοπικό Παράρτημα Ρομά διαθέτει κινητή μονάδα και βοηθάει την ευαίσθητη ομάδα στην απόκτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που δικαιούνται, στα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος σημειώνει, με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας, σημείωσε ότι “οι 8 στους 10 πολίτες που έρχονται στην Πρόνοια, είναι Ρομά” κι επεσήμανε: “Η υπηρεσία δεν ρωτάει τι είναι ο κάθε πολίτης, δεν κάνει διακρίσεις, εξυπηρετεί όλους τους πολίτες”.

Ο διαμεσολαβητής του Παραρτήματος είναι Ρομά, γνωρίζει τη γλώσσα, τη διάλεκτο και τις συνήθειες της κοινωνικής ομάδας.

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Παράρτημα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και υγιεινής και αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής.

“Στόχος είναι τα παιδιά Ρομά που ξεκινούν στο σχολείο, να μείνουν και να συνεχίσουν”, διευκρίνισε ο αντιδήμαρχος και πρόσθεσε: “Οι Ρομά απευθύνονται στην υπηρεσία και ειδικότερα στο Παράρτημα για τη διασύνδεσή τους με άλλες υπηρεσίες, για να εξυπηρετηθούν στις συναλλαγές τους με δημόσιες υπηρεσίες. Το Παράρτημα βρίσκεται σε επικοινωνία κι επαφή με κάθε οικογένεια Ρομά. Οι εργαζόμενοι σε αυτό βλέπουν την κατάσταση και τα προβλήματα από κοντά και προσπαθούν να δώσουν λύση. Βοηθούν κι ενημερώνουν τους Ρομά για να έχουν καλύτερη προσωπική και οικογενειακή ζωή. Ενημερώνουν τα παιδιά Ρομά στα σχολεία που φοιτούν σε σχολεία χωριών του Δήμου Καλαμάτας μαζί με τα άλλα παιδιά. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, καθώς τα παιδιά Ρομά που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, δεν έχουν μάθει στα αυτονόητα, στους κανόνες λειτουργίας ενός συνόλου, όπως είναι μία τάξη και το σχολείο ευρύτερα”.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας ο Σαρ. Μαρινάκης τόνισε ότι “το παράρτημα Ρομά πρέπει και θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα ενισχυθεί, γιατί είναι σημαντικό το έργο που προσφέρει. Καθοριστικό στοιχείο είναι οι νέοι άνθρωποι που εργάζονται στο παράρτημα Ρομά και το Κέντρο Κοινότητας, οι οποίοι έχουν όρεξη και ευαισθησία να προσφέρουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού του δήμου και της Μεσσηνίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙ

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από τον Δήμο, μία από τις ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποίησε το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας, στα τέλη Απριλίου στον Αρι, αφορούσε ενημέρωση ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης σε δύο θεματικές ενότητες, στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού.

Η πρώτη που είχε αντικείμενο την ατομική υγιεινή και καθαριότητα για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, πραγματοποιήθηκε από την κοινωνική λειτουργό Κωνσταντίνα Πανουσάκη. H δεύτερη αναφερόταν στα οφέλη της μάθησης για τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ από τον διαμεσολαβητή Ρομά Νικόλαο Καραγιάννη.