Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012 15:35

Εργο αποχέτευσης σε περιοχές της Τρίπολης

Γράφτηκε από την
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχών Φιλικών και Τεγέας – Σπάρτης Δήμου Τρίπολης, κωδικός ΟΠΣ 372960» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22  του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.000.000,00 €.

Η  πράξη  έχει  σαν στόχο την επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης των λυμάτων  σε δύο περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης του Δήμου Τρίπολης του νομού Αρκαδίας, στην περιοχή ‘’Φιλικών’’ και στην περιοχή ‘’Τεγέας – Σπάρτης’’, περιοχές με σημαντική οικιστική ανάπτυξη, οι οποίες δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης. Το συνολικό μήκος του δικτύου και στις δύο περιοχές θα είναι 13.580 m και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του έργου της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης περιλαμβάνονται και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων (μη επιλέξιμες δαπάνες).

Τα λύματα θα οδηγηθούν στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Τρίπολης.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου