Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 18:17

Συνάντηση Νίκα με “Agribator”: Δράσεις για τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο

Γράφτηκε από την
Συνάντηση Νίκα με “Agribator”: Δράσεις για τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο

Δράσεις που θα συνδράμουν τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο συζήτησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στη συνάντηση που είχε προχθές στην Τρίπολη, με εκπροσώπους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Agribator”.

Μετά την ενημέρωση που είχε ο περιφερειάρχης από τους εκπροσώπους του εν λόγω φορέα, δήλωσε ότι η Περιφέρεια προτίθεται να τον συνδράμει, αφ’ ενός στην υλοποίηση “θερμοκοιτίδων” με προγράμματα για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής του και αφ’ ετέρου στο πρόγραμμα για καινοτόμες επιχειρήσεις.

Νωρίτερα, από την πλευρά των εκπροσώπων της “Agribator” αναπτύχθηκαν οι 7 βασικοί στόχοι του οι οποίοι είναι: α) Βελτιστοποίηση ποιότητας και ποσότητας της αγροτικής παραγωγής με χρήση συστημάτων άρδευσης με πρότυπα αγροκτήματα επιδείξεως και εκπαίδευσης. β) Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων από και για την αγροτική παραγωγή. γ) Λειτουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας. δ) Διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση αγροτών. ε) Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς επίσης και στήριξης διείσδυσης στην αγορά. στ) Πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων με βάση το ISO 17025 και ζ) Λειτουργία μηχανουργείου - ηλεκτρολογείου - χημείου για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής και προϊόντων.

Οπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, “ο αγρότης και οι επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό χώρο θα μπορέσουν να λαμβάνουν τις πιο προηγμένες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσίες και προϊόντα ευφυούς γεωργίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση”.

Στη συνάντηση μετείχαν ο περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Μπουντρούκας εντεταλμένος σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Βαγγέλης Χριστοφόρου, ο επιχειρηματίας Μάρκος Λέγγας και ο προέδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Agribator” Τάκης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αρκαδίας (ΟΕΒΕΑ).


NEWSLETTER