Σάββατο, 25 Μαϊος 2024 09:07

Η Πελοπόννησος στην ουρά των Περιφερειών στον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου της ΕΕ

Η Πελοπόννησος στην ουρά των Περιφερειών στον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου της ΕΕ

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατατάσσεται στη 219η θέση ανάμεσα στις 236 Περιφέρειες της Ευρώπης με βάση τον Περιφερειακό Δείκτη Κοινωνικής Προόδου της ΕΕ (EU-SPI) που έδωσε προχθές  στη δημοσιότητα η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συγκεντρώνει 73,5 βαθμούς με μέσο όρο στην ΕΕ τους 100 βαθμούς και ξεπερνά στην Ελλάδα μόνο τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων (73,1 βαθμοί) και της Στερεάς Ελλάδας (72,2 βαθμοί).  Ο χαμηλός δείκτης διαμορφώνεται κυρίως από τη χαμηλή βαθμολογία  στην κατηγορία «Ευκαιρία» καθώς βαθμολογούνται κάτω από τη βάση  η υποκατηγορίες «Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς» (46 βαθμοί) και «Ανώτερη εκπαίδευση» (37,5 βαθμοί).

Ο δείκτης κοινωνικής προόδου της ΕΕ (EU-SPI) μετρά την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ παρακολουθώντας 53 κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικών με τις αντιλήψεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Συνδυάζει οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες ώστε οι ευρωπαϊκές  πολιτικές  να μην βασίζονται μόνο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), αλλά να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κοινωνική ανάπτυξη και τις αντιλήψεις των πολιτών και να δίνουν τη δυνατότητα οικοδόμησης  μια δίκαιης, βιώσιμης και συμπεριληπτικής Ευρώπη. Ο δείκτης αναπτύχθηκε για να διερευνηθεί η κοινωνική πρόοδος και η στάση σε περιφερειακό επίπεδο, συμπληρώνοντας το ΑΕΠ, το οποίο είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης.

Στις τρεις κύριες κατηγορίες η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μέσο όρο στην ΕΕ τους 100 βαθμούς συγκεντρώνει  με 78,1 βαθμούς  στις «Βασικές ανάγκες», 81,6 στα «Θεμέλια της ευημερίας» και μόλις 59,5 βαθμούς στην κατηγορία «Ευκαιρία».

Την πιο υψηλή βαθμολογία η Περιφέρεια Πελοποννήσου τη κατακτά στην υποκατηγορία «Υγεία» (101,2 βαθμοί) και την χαμηλότερη στην υποκατηγορία «Ανώτερη εκπαίδευση» (37,5)

Η επίτροπος Ελίζα Φερέιρα  μιλώντας για τη σημασία της μέτρησης της κοινωνικής προόδου σε περιφερειακό επίπεδο  δήλωσε τα εξής: «Εδώ και καιρό λέμε ότι το ΑΕΠ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου των περιφερειών της ΕΕ, ωστόσο δεν μας παρέχει μια πλήρη εικόνα. Οι οικονομικοί δείκτες, οι κοινωνικοί δείκτες αλλά και οι δείκτες για την ευεξία, τις αντιλήψεις των πολιτών και την εμπιστοσύνη έχουν όλοι την χρησιμότητά τους. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν έτσι στη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων».

 

Περιφερειακός Δείκτη Κοινωνικής Προόδου 2024

Βασικές ανάγκες

78.178.1

Διατροφή και ιατρική περίθαλψη

65.265.2

Ύδρευση και αποχέτευση

98.298.2

Στέγαση

60.060.0

Ασφάλεια

92.792.7

Θεμέλια της ευημερίας

81.681.6

Βασική εκπαίδευση

80.180.1

Πληροφόρηση και επικοινωνία

54.854.8

Υγεία

101.2101.2

Ποιότητα περιβάλλοντος

90.990.9

Ευκαιρία

59.559.5

Εμπιστοσύνη και διακυβέρνηση

77.177.1

Ελευθερία και επιλογή

80.180.1

Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

46.046.0

Ανώτερη εκπαίδευση

37.537.5

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

Δείκτης

Θέση στη ΕΕ (στις 236 Περιφέρειες)

Αττική

81,7

203

Βόρειο Αιγαίο

87,2

178

Νότιο Αιγαίο

83,4

195

Κρήτη

85,7

187

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

74,5

218

Κεντρική Μακεδονία

80,2

206

Δυτική Μακεδονία

80,6

205

Ήπειρος

81,4

204

Θεσσαλία

79,0

209

Ιόνια Νησιά

73,1

221

Δυτική Ελλάδα

75,4

215

Στέρεα Ελλάδα

72,2

223

Πελοπόννησος

73,5

219