Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019 17:14

Επιλέγω να αγοράζω σταθερά και συνειδητά Ελληνικά!

Γράφτηκε από την
Επιλέγω να αγοράζω σταθερά και συνειδητά Ελληνικά!

Η κατανάλωση εγχωρίων προϊόντων και υπηρεσιών είναι η «μαγική συνταγή» της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης και της μεγέθυνσης του ΑΕΠ μας (του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος μας), από την οποία εξαρτάται απόλυτα η οικονομία, το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Ορίζεται δε ως «ελληνικό προϊόν» αυτό που παράγεται στην Ελλάδα, κυρίως με ελληνικές πρώτες ύλες και κατά το δυνατόν από Ελληνες παραγωγούς. Ελληνικό προϊόν συνιστά επίσης και ο εγχώριος τουρισμός, που θα πρέπει να καλύπτει κατά μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες του με ελληνικά προϊόντα, εάν θέλουμε πραγματικά να καταχωρηθεί, ως μία από τις μεγαλύτερες κατ’ εξοχήν βιομηχανίες της χώρας μας. Η επίλυση όλων των προβλημάτων μας, από το δημογραφικό έως το ασφαλιστικό, καθώς και η ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, εξαρτώνται από την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξής μας, η οποία κάθε άλλο παρά είναι συμβατή, με το καθεστώς των μνημονίων και την πολιτική λιτότητας που μας έχουν επιβάλλει.

Oσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π., ο οποίος αποτελεί το θεμελιώδες μέγεθος μίας Οικονομίας και σημείο αναφοράς άλλων οικονομικών δεικτών, θα μπορούσαμε να προτείνουμε συγκεκριμένους τρόπους επίτευξης της ανοδικής του πορείας, παραθέτοντας ακολούθως την χαρακτηριστική του εξίσωση: ΑΕΠ = Κατανάλωση + Ιδιωτικές επενδύσεις + Δημόσιες δαπάνες +(Εξαγωγές – Εισαγωγές).

Ως προς τον πρώτο συντελεστή, «την κατανάλωση», η «μαγική συνταγή» δεν προϋποθέτει την αύξησή της μόνον ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της αγοραστικής αξίας των μισθών και των εισοδημάτων και της μείωσης της φορολογίας των, αλλά την αύξησή της μέσω της αγοράς αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων οπότε αυξάνεται αντίστοιχα το ΑΕΠ, όπως και τα έσοδα του δημοσίου. Πέραν αυτών όμως αυξάνεται και ο δεύτερος συντελεστής, οι «ιδιωτικές επενδύσεις» για την κάλυψη της επί πλέον κατανάλωσης, οπότε η βελτίωση του ΑΕΠ είναι περίπου διπλάσια, ενώ η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων δημιουργεί επί πλέον νέες θέσεις εργασίας, περιορίζοντας τη μετανάστευση και επιλύοντας το ασφαλιστικό. Αν όμως η αύξηση της κατανάλωσης, προέλθει από τις εισαγωγές ξένων προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε αφενός μεν δεν αυξάνεται το ΑΕΠ και αφετέρου λόγω του συμψηφισμού της αύξησης της κατανάλωσης, με την αύξηση των εισαγωγών, προκαλείται η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, οπότε και του εξωτερικού χρέους.

Αρκετοί θεωρούν πως τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με τα εισαγόμενα, με συνέπεια να μην μπορούν να τα αγοράζουν με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις τους, με την μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας να μην περιορίζει μόνο τις εξαγωγές, ήτοι τον τελευταίο συντελεστή της εξίσωσης, αλλά να αυξάνει επί πλέον τις εισαγωγές, όπως συνέβη πρόσφατα μειώνοντας ως εκ τούτου εις το διπλάσιο περίπου το ΑΕΠ.

Το γεγονός όμως αυτό της μειωμένης ανταγωνιστικότητας οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά και μόνο στο κράτος, λόγω των διάχυτων επιβαρύνσεων από πολλές διαφορετικές πλευρές και της περίπλοκης υπερφορολόγησης που επιβάλλει, οπότε είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν Ελληνες παραγωγοί, αυτούς των γειτονικών χωρών, όταν η συνολική τους επιβάρυνση από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους μερισμάτων και προκαταβολές φόρων είναι της τάξης του 70%, έναντι της κατά πολύ μικρότερης των γειτονικών παραγωγών.

Επίσης η «απουσία επενδύσεων», σε νέες διαδικασίες παραγωγής και σε σύγχρονους εξοπλισμούς, μειώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία όμως αναβαθμίζεται με την ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού συστήματος της χώρας και την ρευστοποίησή των, λόγω κόκκινων δανείων, προβληματικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Επίσης η ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και η δυνατότητα επαναχρηματοδότησής τους για επενδυτικούς σκοπούς μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάκτηση της αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων, των κατατεθειμένων ως εμπραγμάτων εγγυήσεων στις τράπεζες, τα οποία έχουν υποστεί απαξίωση λόγω της επιβληθείσης υπό των δανειστών εσωτερικής υποτίμησης, απομειώνοντας έτσι εγγυητικό κεφάλαιο όπως και ενσωματωμένη αξία, μόνον των δανείων των Ελλήνων ιδιωτών, ύψους περίπου 600 δισ. €!

Οσον αφορά τώρα τον τρίτο συντελεστή, τις «δημόσιες δαπάνες», είναι γνωστό σε όλους πως καμία χώρα δεν μπορεί να εξυγιανθεί, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια βαθιάς ύφεσης, μοναδικής στην παγκόσμια ιστορία εν καιρώ ειρήνης, εάν δεν επενδύσει πρώτα το δημόσιο σε παραγωγικούς φυσικά τομείς και σε υποδομές, έτσι ώστε να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η κατανάλωση, για να ακολουθήσουν εν συνεχεία οι ιδιωτικές επενδύσεις. Οταν όμως το δημόσιο δεν το πράττει, σπαταλώντας τους πολύτιμους πόρους του σε μη αναγκαίες δαπάνες, τότε η χώρα είναι καταδικασμένη σε οικονομικό μαρασμό.

Κατά συνέπεια η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετά εγχώρια αγαθά, που δεν είναι ακριβότερα των εισαγομένων και υπερτερούν ποιοτικά. Ακόμη όμως και αν είναι, θα πρέπει να τα αγοράζουμε, μειώνοντας τις ποσότητες που καταναλώνουμε, αφού διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να εξέλθουμε της κρίσης.

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι είναι εδραιωμένη πλέον η πρόθεση στροφής του ελληνικού καταναλωτικού κοινού στα ποιοτικά και ασφαλή ελληνικά προϊόντα, η οποία υλοποιούμενη ενισχύει την ελληνική οικονομία, την απασχόληση και την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Θα πρέπει να στηρίξουμε το ελληνικό λάδι, την προμετωπίδα της μεσογειακής διατροφής, τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, τα συνεταιριστικά, τα βιολογικά και όλα τα τοπικά μας προϊόντα, συνεισφέροντας στην ανάδειξη της μεσογειακής κουλτούρας και διατροφής, με πολλαπλά αναγνωρίσιμα οφέλη για την υγεία μας. Η προσπάθεια αυτή, πρέπει να στηριχθεί κυρίως από τους μεγάλους καταναλωτές, όπως super markets, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, νοσοκομεία, ιδρύματα, ακόμα και τα κυλικεία των σχολείων και θα πρέπει μέσω τακτικών επισκέψεων σε ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις να εφαρμόζεται με βιωματικό τρόπο, η εξοικείωση των νέων μας με τα ελληνικά προϊόντα, και η διαμόρφωσή τους από πολύ νωρίς, βαθειάς «καταναλωτικής συνείδησης».

Η Ελλάς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της διαφοροποίησης των κλιματικών συνθηκών, της διαρκούς παρουσίας ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στην περιοχή, των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων και της περιορισμένης μακροχρόνιας όχλησης από παραγωγικές δραστηριότητες, είναι από τις πλουσιότερες χώρες σε βιοποικιλότητα και, αναλογικά με την έκτασή της, διαθέτει από τις πλουσιότερες χλωρίδες της Ευρώπης, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, κοινό αγαθό και πολύτιµη παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές και τυγχάνει μέχρι σήμερα σχετικώς ηπίων ανθρωπίνων παρεμβάσεων. Ο πολύτιμος αυτός περιβαλλοντικός πλούτος θα πρέπει να αναδειχτεί ως πολύτιμο φυσικό απόθεμα και να τύχει αποτελεσματικής προστασίας με πρακτικές αειφορικής διαχείρισης, από επιθετικές και ρυπογόνες δραστηριότητες και από την γενετική διάβρωση των φυτικών γενετικών πόρων.

Κατά συνέπεια η Ελλάς, διαθέτουσα την πολύτιμη αυτή χλωρίδα, παρουσιάζει μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή τομέα, ήτοι στην ποιοτική γεωργία, στα βότανα ως φάρμακα και καλλυντικά, την αλιεία, την κτηνοτροφία, την δασοκομία, που χρήζουν καθετοποίησης με τη μεταποίηση, όπως επίσης και στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας. Οι τρεις αυτοί τομείς, στηρίξουν το δευτερογενή τομέα και την επαναβιομηχάνιση της χώρας, καθώς επίσης και άλλους παράπλευρους κλάδους.

Στην πρωτοπορία της προσπάθειας, για την οικοδόμηση «Εθνικής καταναλωτικής συνείδησης» επιπροσθέτως και του Ελληνισμού της Διασποράς, η δυναμική Επιχειρηματική Κοινότητα των «Ελλαδικών μας», συγκεντρώνει και συντονίζει τις ενέργειες 60 και πλέον δυναμικών Ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων μελών της, στη επικράτηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στην ελληνική και την διεθνή αγορά, κυριαρχώντας στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων και στις καρδιές των Ελλήνων και ξένων καταναλωτών. Τα διεθνή brands, στην προσπάθειά τους να διασώσουν τις θέσεις τους, υποχρεώθηκαν να εμπλουτίσουν για πρώτη φορά το δημιουργικό των προωθητικών τους ενεργειών, με στοιχεία ελληνικής μουσικής διασκέδασης και καθημερινής γιορτής, καθώς και με επιθετική παράθεση Εθνικών μας Συμβόλων, στοχεύοντας στο θυμικό των Ελλήνων καταναλωτών. Τα συντεταγμένα ελληνικά προϊόντα, των διατροφικών θησαυρών της προικισμένης ελληνικής γης όμως υπερτερούν, στην ελληνική και διεθνή αγορά καταχωρημένα πλέον σε premium βαθμίδα, ως ασφαλή, ποιοτικά και υψηλής θρεπτικής αξίας. Η περαιτέρω ενίσχυση και πύκνωση του μετώπου των «Ελλαδικών μας», με νέες δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, με τις δράσεις και τις συνέργειες των οποίων, θα κάνουμε πραγματικότητα τον Εθνικό Στόχο της δραστικής μείωσης έως εξάλειψης, του εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας και την εξ αυτού ουσιαστική συρρίκνωση του δημοσίου χρέους της.

Συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης, με τους μηχανισμούς επιβίωσης του Ελληνισμού σε κόκκινο συναγερμό, το μέτωπο των έντεκα εκατομμυρίων εν δυνάμει «ενεργών Ελλήνων καταναλωτών», καθώς και των ετέρων έντεκα εκατομμυρίων των «Ελλήνων της Διασποράς», στα πλαίσια μίας «πανεθνικής καμπάνιας» θα πρέπει να παγιώσουν «εθνική καταναλωτική συνείδηση», η οποία να αποτελέσει τη δύναμη κρούσης και στήριξης της ελληνικής παραγωγής και υπέρβασης της κρίσης με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας.

 

Βασίλειος Νικ. Καλλικούνης

Διευθύνων Σύμβουλος

Αποστακτηρίων Καλλικούνη


NEWSLETTER