Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021 19:10

Διοικητική απομεταρρύθμιση

Γράφτηκε από την
Διοικητική απομεταρρύθμιση

Του Μιχάλη Δ. Αντωνόπουλου*

Είναι γεγονός πλέον ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ιδιαίτερα με τον Κλεισθένη δεν απέδωσαν καρπούς αλλά δεν ήλθε και η αναμενόμενη ανάταξη της υπαίθρου δηλαδή των μικρών δήμων και κυρίως των τοπικών κοινοτήτων.
Σε αυτό συμφωνούν σχεδόν όλοι. Εκεί όμως που υπάρχει διαφωνία και ακούγονται πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις είναι στην επανεκκίνηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των μικρών δήμων σε αρκετές περιπτώσεις.
Ειδικότερα τώρα με την πανδημία, η σύγκλιση απόψεων και το σωστό διοικητικό πλαίσιο νόμου είναι το κρίσιμο σημείο για την επανάκαμψη των τοπικών κοινωνιών.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να δώσουμε αυτοτέλεια διαχείρισης σε αυτές τις διοικητικές δομές και κυρίως οικονομικό αντικείμενο. Που σημαίνει δικό τους ψηφισμένο προϋπολογισμό που θα εγκρίνεται από την οικονομική επιτροπή και την αποκεντρωμένη Διοίκηση. Θα λειτουργούν υπό τη μορφή αυτοτελούς διοικητικού οργάνου, σε αντιστοιχία με τα νομικά πρόσωπα των δήμων. Θα έχουν τουλάχιστον πενταμελή διοικητικά συμβούλια και θα αφορούν σύνολο κοινοτήτων υπό τη μορφή δημοτικής ενότητας, που δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ότι από την έδρα του όμορου δήμου. Θα υπάρχουν δηλαδή ανθρωπογεωγραφικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν στον ίδιο δήμο να υπάρχουν αυτοτελείς δομές που θα εξυπηρετούνται από τις δομές της έδρας του Δήμου αλλά θα υπάρχει και αυτοδιάθεση των πόρων και των ανταποδοτικών τελών κλπ.
Είναι σίγουρα ένα μεταρρυθμιστικό μέτρο που θα λύσει πολλά προβλήματα. Ανανεώνει το ενδιαφέρον των δημοτών που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν και να μονιμοποιηθούν εκεί. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, είναι ότι θα παρέχει την ευκαιρία για ίση κατανομή πόρων και προσέλκυση επενδύσεων, μια και οι κοινότητες έχουν πλεονεκτήματα σε φυσικά οικοσυστήματα και φυσικούς πόρους και θα έλκουν πολλούς επισκέπτες τα επόμενα χρόνια.
Περιττό να αναφέρουμε ότι η πρόταση που κατατέθηκε από την κυβέρνηση δεν αλλάζει τίποτα το ουσιαστικό. Μειώνει την αυτοδιάθεση και συρρικνώνει την αυτοδιοίκηση σε μεγέθη ικανά για περισσότερη χειραγώγηση των πολιτικών διοικητικών συμβουλίων με το πρόσχημα της ευέλικτης αυτοδιοίκησης. Συγκεντρωτισμός και απορρύθμιση παρά αυτοδιοίκηση και μεταρρύθμιση με ιδίους πόρους.
Πόρους που θα παραχωρηθούν από τον ΕΝΦΙΑ, τα ανταποδοτικά τέλη, ακόμα και αυτά της κυκλοφορίας των οχημάτων, αφού όλα αυτά παράγονται και θα πρέπει να διανέμονται από την τοπική οικονομική Κοινότητα μια ανεξάρτητη αρχή.

* Ο Μιχάλης Δ. Αντωνόπουλος είναι Γεωλόγος - Γεωτεχνικός Περιβάλλοντος M.Sc., Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελ. & Δ. Ελλάδος, Πρόεδρος ΑΣ Καλαμάτας, Δημοτικός Σύμβουλος.


NEWSLETTER