Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 20:30

Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 2002

Γράφτηκε από την
Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 2002

Με ανακοίνωσή της η Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου υπενθυμίζει ότι μέχρι και την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει οι στρατεύσιμοι άντρες που γεννήθηκαν το έτος 2002 να καταθέσουν δελτίο απογραφής.

Η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, αλλά και σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα): α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου. β) Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ. γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr. δ) Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail). ε) Αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει να υποβάλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

 

 


NEWSLETTER