Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2012 09:19

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ: Δεν σηκώνει άλλα αιολικά και φωτοβολταϊκά ο Μοριάς

Γράφτηκε από την
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ: Δεν σηκώνει άλλα αιολικά και φωτοβολταϊκά ο Μοριάς

«Κορεσμένη» ενεργειακά περιοχή χαρακτηρίζει την Πελοπόννησο η  ΡΑΕ και με έγγραφό της προς τη ΔΕΔΔΗΕ (την τέως ΔΕΗ, δηλαδή), ζητεί να μπει τέλος στην αποδοχή αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά και αιολικά συγκροτήματα.
Με το ίδιο έγγραφο, που «έφυγε» την 1η Αυγούστου προς τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ, ζητείται επίσης να μη γίνονται δεκτές ούτε οι αιτήσεις για προσφορές σύνδεσης με το δίκτυο των μονάδων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
Μοναδική εξαίρεση, αναφέρει η ΡΑΕ, αποτελούν οι περιπτώσεις όπου οι συνδέσεις προτείνεται να πραγματοποιηθούν σε περιοχές με μη κορεσμένο δίκτυο.
Στο έγγραφό της η ΡΑΕ -αφού διευκρινίζει τους λόγους που οδήγησαν στην πιο πάνω απόφαση
«α) Διαπιστώνει ως όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος, από σταθμούς ΑΠΕ που συνδέονται στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής της Πελοποννήσου, περιλαμβανομένου και του τμήματος του ΔΕΣΜΗΕ κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, δηλαδή προς Πελοπόννησο, τα 1.900 MW.
β) Το χαρακτηρισμό της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, δεδομένης της υπέρβασης των ως άνω ορίων από τις ήδη εκδοθείσες δεσμευτικές
προσφορές σύνδεσης για έργα ΑΠΕ.
γ) Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης της ΡΑΕ:
i. Δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις (ή αιτήματα τροποποίησης με αντικείμενο την αύξηση ισχύος) για χορήγηση άδειας παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ, εκτός αν αυτές αφορούν σε σταθμούς, η σύνδεση των οποίων προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές με μη κορεσμένο δίκτυο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού Αδειών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.
ii. Δεν υποβάλλονται νέα αιτήματα χορήγησης προσφοράς σύνδεσης προς το διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και συνδέονται στην περιοχή του κορεσμένου δικτύου.
iii. Για την αξιολόγηση εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.
iv. Δεν εκδίδονται βεβαιώσεις για αύξηση ισχύος έως 10%
δ) Εντός 10 εργασίμων ημερών, οι ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να αναρτήσουν, σε εμφανές σημείο στους ιστοτόπους τους, τις καταστάσεις αιτημάτων και προσφορών σύνδεσης κάθε είδους
(δεσμευτικών, μη δεσμευτικών), τεχνολογίας και κατηγορίας παραγωγού για σταθμούς ΑΠΕ που συνδέονται στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου. Οι καταστάσεις αυτές θα είναι υπό μορφή αρχείων
τύπου Excel ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους από τυχόν ενδιαφερόμενους».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER