Σάββατο, 01 Φεβρουαρίου 2020 08:50

Αλήθειες και ψέματα για το ΑΕΠ των νομών της Πελοποννήσου

Γράφτηκε από τον
Αλήθειες και ψέματα για το ΑΕΠ των νομών της Πελοποννήσου

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τράπεζας της Ελλάδος διαψεύδουν τόσο τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, που υποστήριξε ότι η Αρκαδία είναι ο φτωχότερος νομός της Πελοποννήσου, όσο βέβαια και τον Πέτρο Τατούλη που υποστήριξε ότι η Αρκαδία έχει το μεγαλύτερο ΑΕΠ της Περιφέρειας και τις μεγαλύτερες αποταμιεύσεις μετά τη Λακωνία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η Μεσσηνία παράγει το μεγαλύτερο ΑΕΠ* της Περιφέρειας, ενώ η Αρκαδία είναι ο πλουσιότερος νομός της Πελοποννήσου και ο 6ος πλουσιότερος στην Ελλάδα με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ**.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η Μεσσηνία έχει τις μεγαλύτερες αποταμιεύσεις, ενώ η Αρκαδία έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν αποταμίευση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Αρκαδίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή της ΔΕΗ (που επιμερίζεται στον μικρό πληθυσμό του νομού) - και αυτό το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία για τους Νομούς Φλωρίνης και Κοζάνης, σύμφωνα με τα οποία οι δυο νομοί είναι ανάμεσα στους 7 πλουσιότερους της Ελλάδας, ενώ είναι "κοινό μυστικό" πως ανήκουν στους φτωχότερους της Ευρώπης.

 

ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

Με βάση το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, η Μεσσηνία συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό στο προϊόν της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, το 2017 η Μεσσηνία παρήγαγε προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 2,04 δισ. ευρώ, η Κορινθία 2 δισ. ευρώ, η Αργολίδα 1,45 δισ., η Αρκαδία 1,4 δισ. και η Λακωνία 1,12 δισ. ευρώ. Ποσοστιαία, η Μεσσηνία παράγει το 25,4% του ΑΕΠ της Πελοποννήσου, η Κορινθία το 25%, η Αργολίδα το 18,1%, η Αρκαδία το 17,5% και η Λακωνία το 13,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 1η θέσης της κατάταξης εναλλάσσονται η Μεσσηνία και η Κορινθία, αλλά κάποιες χρονιές η αλλαγή θέσης οφείλεται σε μεταβολή των τιμών (π.χ. του πετρελαίου λόγου Μotor Oil για την Κορινθία και του ελαιόλαδου για τη Μεσσηνία) - και όχι σε μεταβολή του όγκου της παραγωγής.

 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ

Η πανελλήνια κατάταξη, με φθίνουσα απόδοση και με βάση τα στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ, είναι: Αττική (22.784), Κυκλάδες (21.889), Βοιωτία (21.678), Ζάκυνθος (18.202), Φλώρινα (17.776), Αρκαδία (16.983) και Κοζάνη (15.947).

Στην Πελοπόννησο, πίσω από την Αρκαδία ακολουθούν η Αργολίδα (14.979), η Κορινθία (13.542), η Μεσσηνία (12.848) και η Λακωνία (13.903).

Τα χρόνια της διακυβέρνησης Τατούλη από το 2010 έως το 2017 δεν σημειώθηκαν αλλαγές στην κατάταξη μεταξύ των νομών της Πελοποννήσου. Η σημαντικότερη αλλαγή σημειώθηκε το 2005, όταν η Μεσσηνία προσπέρασε τη Λακωνία ενώ μέχρι τότε ήταν ο φτωχότερος νομός της Πελοποννήσου με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οσον αφορά τις καταθέσεις στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Ιούνιο του 2019, το ύψος των αποταμιεύσεων στη Μεσσηνία ανέρχεται σε 1,5 δισ ευρώ, στην Κορινθία είναι 1,2 δισ., στην Αρκαδία 1,1 δισ., στη Λακωνία 1 δισ. και στην Αργολίδα 970 εκατ. ευρώ. Η κατά κεφαλήν κατάθεση στην Αρκαδία είναι 12.804 ευρώ, στη Λακωνία 11.525 ευρώ, στην Αργολίδα 9.995 ευρώ, στη Μεσσηνία 9.809 ευρώ και στην Κορινθία 8.760 ευρώ.

Επειδή ο μόνιμος πληθυσμός επηρεάζει τα κατά κεφαλήν μεγέθη, υπενθυμίζουμε ότι με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η Μεσσηνία έχει 159.954 κατοίκους, η Κορινθία 145.082, η Αργολίδα 97.044, η Λακωνία 89.138 και η Αρκαδία 86.685 κατοίκους.

Για να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα, παραθέτουμε τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Πίνακας 1) και το ΑΕΠ (Πίνακας 2) των νομών της Πελοποννήσου από το 2000 έως το 2017.

 

* Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει ετησίως μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες.

** Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προκύπτει όταν διαιρέσουμε το ΑΕΠ μιας περιοχής με τον πληθυσμό της.

 


NEWSLETTER