Κυριακή, 01 Μαρτίου 2020 09:24

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και οι παρατάξεις απαντούν στην «Ε»: Νεκροταφείο μέσα στο πάρκο Νέδοντα;

Γράφτηκε από τον
Ο δήμαρχος Καλαμάτας και οι παρατάξεις απαντούν στην «Ε»: Νεκροταφείο μέσα στο πάρκο Νέδοντα;

 

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν ότι το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση της πόλης και την αντιπλημμυρική της προστασία.

Και πρέπει να υλοποιηθεί, όπως είχαν επισημάνει στην “Ε” και προεκλογικά. Οι απόψεις τους σε αυτό παραμένουν σταθερές. Στο ερώτημα πάντως που προέκυψε μετά από πρόσφατη αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν ο χώρος αυτός του περιβαλλοντικού πάρκου μπορεί να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου, όπως προβλέπεται από το ΓΠΣ, οι απόψεις διίστανται.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και οι Ελένη Αλειφέρη, Τόνια Κουζή και Δημήτρης Οικονομάκος είναι αντίθετοι, ενώ υπέρ της δημιουργίας του νεκροταφείου υπό προϋποθέσεις τάσσονται οι Βασίλης Κοσμόπουλος, Βασίλης Τζαμουράνης, Μανώλης Μάκαρης και Μιχάλης Αντωνόπουλος. Μάλιστα, ο τελευταίος προτείνει εναλλακτικά τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου αντί νεκροταφείου.

Με βάση την προεκλογική τους τοποθέτηση για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα και την αναφορά για το νέο νεκροταφείο, απευθυνθήκαμε στο δήμαρχο και στους επικεφαλής των παρατάξεων, και μας απάντησαν τα εξής:

 

Θανάσης Βασιλόπουλος Δήμαρχος Καλαμάτας

- Κύριε δήμαρχε, προεκλογικά είχατε τονίσει ότι “ο ποταμός Νέδοντας, χώρος συνδεδεμένος για χρόνια με την τοπική ιστορία, αποτελεί βασικό παράγοντα που θα συνδιαμορφώσει τη νέα φυσιογνωμία της πόλης, ως πρώτης εικόνας του επισκέπτη”. Ισχύει η άποψή σας αυτή; Μπορεί ο χώρος αυτός να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Κύριε Σινάπη, όπως και προεκλογικά είχα τονίσει, ο ποταμός Νέδοντας αποτελεί ένα χώρο απόλυτα συνδεδεμένο με την τοπική ιστορία και προφανώς δεν μπορεί να απουσιάζει από την όποια αναπτυξιακή συζήτηση υπάρξει, στο πλαίσιο της συνδιαμόρφωσης της νέας φυσιογνωμίας της πόλης.

Στόχος, μεταξύ άλλων, ήταν και παραμένει η μετακίνηση των συνεργείων του δήμου -που σήμερα εδρεύουν στην περιοχή-, κάτι που θα μας δώσει στο μέλλον τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μεγάλου περιβαλλοντικού πάρκου, με πολιτιστική (υλοποιείται το έργο του Ανοιχτού Θεάτρου) και αθλητική αναφορά, αλλά και συνδυασμό πολλών δράσεων που θα καθιστούσαν την περιοχή πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες.

Οσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η αναγκαιότητα για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου δεν συνδέεται με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Προφανώς χρειαζόμαστε νέο κοιμητήριο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ενός δήμου που μεγαλώνει, όμως οφείλουμε να αναζητήσουμε ένα χώρο που να μην υποβαθμίζει τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό”.

 

Βασίλης Κοσμόπουλος Επικεφαλής παράταξης “Καλαμάτα Μπροστά”

- Κύριε Κοσμόπουλε, προεκλογικά είχατε προτείνει την υλοποίηση του περιβαλλοντικού πάρκου Νέδοντα στην περιοχή εξόδου της χαράδρας του Νέδοντα και της εισόδου του ποταμού στο χώρο του αστικού συγκροτήματος. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί το περιβαλλοντικό πάρκο να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο «το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, δηλαδή η περιοχή εξόδου της χαράδρας του Νέδοντα και της εισόδου του ποταμού στο χώρο του αστικού συγκροτήματος, σήμερα φιλοξενεί ένα σύνολο επιθυμητών ή αναγκαίων χρήσεων (πεδίο βολής, νέο νεκροταφείο Καλαμάτας), που η μεταφορά τους μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί». Βέβαια σήμερα νεκροταφείο δεν υπάρχει, γι’ αυτό στην 34/2008 (απόφαση 576/2008) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του ΓΠΣ είχαμε διατυπώσει την άποψη ότι ο δήμος και η μελέτη όφειλε να εντοπίσει άλλους χώρους για το νέο νεκροταφείο της πόλης.

Επαναφέρουμε, επομένως. την πρότασή μας για μία ευρεία αναθεώρηση του ΓΠΣ, σε αντίθεση με τη μικρή και στοχευμένη που έχει δρομολογηθεί, ώστε αφενός να διερευνηθεί η δυνατότητα της χωροθέτησης του νέου νεκροταφείου σε άλλο μέρος στο δυτικό τμήμα της πόλης και, αφετέρου, εάν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό, τότε να αναθεωρηθούν οι προβλεπόμενες επιτρεπόμενες λειτουργίες του πάρκου για να καταστεί εφικτή η λειτουργικότητα και η κατασκευή του νεκροταφείου, προφανώς εκτός του οριοθετημένου τμήματος του ποταμού. Εφόσον ληφθούν ορισμένα αναγκαία μέτρα (ψηλή και πυκνή φύτευση περιμετρικά αυτού, διαμόρφωση ιδιαίτερης πρόσβασης) είναι εφικτό να υπάρξει το νεκροταφείο εντός του περιβαλλοντικού πάρκου.    

Η δημιουργία του πάρκου εξακολουθεί να είναι βασική στόχευσή μας και για το λόγο αυτό απαιτείται αφενός η μεταφορά των συνεργείων του δήμου στον προβλεπόμενο από το ΓΠΣ χώρο - και αφετέρου μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει μικρό φράγμα για τη συγκράτηση των φερτών από το βουνό υλικών, μικρούς καταρράκτες, δίκτυο μονοπατιών, δίκτυο ποδηλατοδρόμων και λοιπές παρεμβάσεις για δραστηριότητες ήπιας αναψυχής. Τμήμα του πάρκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μαθητών στην ανταποδοτική ανακύκλωση, και είναι αναγκαία η σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και λειτουργίας αυτού”.

   

Βασίλης Τζαμουράνης Επικεφαλής παράταξης “Πρότυπος Δήμος”

- Κύριε Τζαμουράνη, προεκλογικά είχατε προτείνει η περιοχή του Νέδοντα βόρεια της γέφυρας της οδού Σπάρτης, γνωστή ως περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα, να μετατραπεί σε χώρο εκτόνωσης της πόλης μέσα από ήπιες και οικονομικές παρεμβάσεις. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί το περιβαλλοντικό πάρκο να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Ως περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα ορίζεται η περιοχή εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου Νέδοντα από τη γέφυρα της οδού Σπάρτης και βόρεια. Η ζώνη που διασχίζει ο Νέδοντας από τη γέφυρα μέχρι την βραχώδη κοίτη (πρώην λατομείο Αφών Μπάκα) μήκους δύο περίπου χιλιομέτρων αποτελεί για την Καλαμάτα μια ανεκτίμητη εφεδρεία για μελλοντική αξιοποίηση. Μετά την οριοθέτηση του χειμάρρου, που ήδη από πέρυσι έχει ξεκινήσει και διευθέτηση της κοίτης στη διατομή που απαιτείται για τη διοχέτευση της πλημμυρικής παροχής, με φυσικά υλικά (χωρίς χρήση σκυροδέματος) δηλ. συρματοκιβώτια και πέτρες κ.ά., μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν εκατέρωθεν της κοίτης μία επιπλέον έκταση 50 περίπου στρεμμάτων για αξιοποίηση.

Ετσι συνολικά η έκταση της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων των συνεργείων του δήμου (τα οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ πρέπει σταδιακά να μεταστεγαστούν σε θεσμοθετημένο χώρο πλησίον του βιολογικού), τμήματος του πεδίου βολής και των εγκαταστάσεων του Σκοπευτικού Ομίλου, θα ξεπεράσει τα 150 στρέμματα (3 φορές το Πάρκο Σιδηροδρόμων) και μπορεί να μετατραπεί σε ένα ιδανικό περιαστικό πάρκο σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης.

Η Καλαμάτα αναπτύσσεται και έχει ανάγκη τώρα, αλλά πιο πολύ στο μέλλον, από χώρους εκτόνωσης, ελεύθερους χώρους για διημέρευση, αναψυχή, μαζικό αθλητισμό, πράσινο κ.λπ.

Στο μέσο της ζώνης  δεσπόζει η μεγάλη γέφυρα του περιμετρικού, που με κατάλληλες  αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, φωτισμό κ.ά., μπορεί και πρέπει να γίνει το νέο αξιοθέατο και τοπόσημο της Καλαμάτας.

Στην αρχή της βραχώδους κοίτης ενδείκνυται η κατασκευή υδατοφράγματος  δημιουργώντας ανάντι έναν φυσικό ταμιευτήρα νερού, με τεράστια περιβαλλοντική αξία για την πόλη (άρδευση του περιβαλλοντικού πάρκου με φυσική ροή, περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα κ.ά.).

Ενα τέτοιο έργο μπορεί να λειτουργήσει και σαν αντιπλημμυρικό, αφού θα συγκρατεί στη λεκάνη ηρεμίας ποσότητες νερού στις μεγάλες νεροποντές, που θα διοχετεύονται ελεγχόμενα στην διευθετημένη κοίτη του Νέδοντα με παροχές που με ασφάλεια μπορεί να παροχετεύσει.

Ανατολικά της παραπάνω ζώνης δε βρίσκεται η περιοχή που από το ΓΠΣ προβλέπεται για χρήση νέου κοιμητηρίου και η περιοχή Αγίου Ιωάννη Καρβούνη (ιδιοκτησία του δήμου) που δίνουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Αναφορικά με την ίδρυση στη θέση αυτή νέου μικρής έκτασης κοιμητηρίου (25-30 περίπου στρέμματα), αν αυτό δεν μπορεί να εξασφαλισθεί σε άλλη κατάλληλη και χωροταξικά δόκιμη θέση, θεωρώ ότι με σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, περιορισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις, πυκνό πράσινο κ.λπ., η χρήση αυτή μπορεί να ενταχθεί στο περιβαλλοντικό πάρκο”.

 

Ελένη Αλειφέρη Επικεφαλής παράταξης “Πρωτεύουσα Δύναμη”

- Κυρία Αλειφέρη, προεκλογικά είχατε προτείνει να συνταχθεί μελέτη για την ολιστική ανάπλαση του Νέδοντα, από την παραλία μέχρι και πάνω από το Σκοπευτήριο, που θα προβλέπει δημιουργία πάρκου αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λπ. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί η ολιστική αυτή ανάπλαση να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Ισχύουν όλα αυτά που είχα πει προεκλογικά. Ηδη ετοιμάζουμε την πρόταση για την ένταξη της Καλαμάτας στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια. Πρέπει να προχωρήσουμε στη σύνταξη μελέτης για την ολιστική ανάπλαση του Νέδοντα από την παραλία μέχρι και πάνω από το Σκοπευτήριο, που θα προβλέπει δημιουργία πάρκου αναψυχής, αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.

Η δημιουργία νέου νεκροταφείου στο χώρο αυτό μου ακούγεται μάλλον ασύμβατη, αλλά όλα αυτά θα είναι αποτέλεσμα της μελέτης που επισημαίνω. Πρέπει να μπει νερό στο Νέδοντα”.

 

Μανώλης Μάκαρης Επικεφαλής παράταξης “Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες”

- Κύριε Μάκαρη, προεκλογικά είχατε προτείνει η περιοχή του ποταμού και του φαραγγιού του Νέδοντα να εξελιχθεί σε ένα υπερτοπικό πάρκο αναψυχής. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί το περιβαλλοντικό αυτό πάρκο να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Η δημοτική μας παράταξη από το 2014 -με εκδηλώσεις και δράσεις- έχει κατ’ επανάληψη αναδείξει την ανάγκη προστασίας του Νέδοντα και δημιουργίας υπερτοπικού πάρκου αναψυχής στη συγκεκριμένη περιοχή. Κάτι τέτοιο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα αποτελέσει σημαντικό τουριστικό προορισμό και μάλιστα σε off season περίοδο, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα μειώσει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και θα βοηθήσει στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.

Εχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα -χρηματοδοτούμενα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life- προς αυτήν την κατεύθυνση, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας: 1) Απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων (συνεργεία δήμου, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων) με διατήρηση μόνο αθλητικών, πολιτιστικών και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. 2) Δημιουργία αναβαθμών, έτσι ώστε να συγκρατούνται  τα ύδατα για να μειωθεί η ταχύτητα του νερού και να δημιουργηθούν μικρές λίμνες και λεκάνες απορροής, οι οποίες θα προσδώσουν αισθητική αναβάθμιση, αλλά και αντιπλημμυρική προστασία. Συντήρηση και ανάδειξη των πέτρινων φραγμάτων που κατασκευάστηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 3) Δημιουργία πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλατόδρομων με σεβασμό στη φύση, έως την περιοχή  των καταρρακτών. Δημιουργία υποδομών (φυλάκια, πινακίδες, ξύλινα καθιστικά, στέγαστρα, παρατηρητήρια κλπ.) για την εξυπηρέτηση των  περιπατητών, συμβατών με τον χώρο. 5) Στο νότιο ανοιχτό τμήμα έως τις εκβολές του Νέδοντα, δημιουργία πράσινης ζώνης αναψυχής κατά μήκος του ποταμού, με την αποκατάσταση τμήματος της κοίτης και την αντίστοιχη αφαίρεση της τσιμεντόστρωσης.

Τέλος, όσον αφορά τη μεταφορά του νεκροταφείου στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ, θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: α) Το υπάρχον δημοτικό κοιμητήριο δεν καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες ενός σύγχρονου κοιμητηρίου και θεωρείται κορεσμένο. 2) Καθίσταται επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει η συζήτηση για τη σταδιακή μετεγκατάστασή του στην προβλεπόμενη από το ΓΠΣ θέση, εφόσον πληρούνται οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και εφόσον δεν έχει εξευρεθεί άλλος διαθέσιμος χώρος”.

 

Τόνια Κουζή Επικεφαλής παράταξης “Καλαμάτα Τόπος Ζωής”

- Κυρία Κουζή, προεκλογικά είχατε τονίσει ότι ο Νέδοντας είναι για τον τόπο μας ένα φυσικό τοπόσημo και επιβάλλεται να επαναδιαπραγματευτούμε τη σχέση αυτού του υδάτινου δρόμου («blueway») με την πόλη. Ισχύει η άποψή σας αυτή; Μπορεί το φυσικό αυτό τοπόσημο να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Οι απόψεις ενός δημοτικού συνδυασμού δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάζουν πριν και μετά τις εκλογές. Κυρίως όσον αφορά μια πάγια θέση αναγκαιότητας αναγνώρισης, ταυτοποίησης και αξιοποίησης των φυσικών αποθεμάτων ενός τόπου, όπως ο Νέδοντας.

Ως «Καλαμάτα Τόπος Ζωής», εντός πλέον Δημοτικού Συμβουλίου, δώσαμε τη μάχη μας με ελάχιστους συνοδοιπόρους για την κακή έως τώρα διαχείριση του μοναδικού για εμάς αυτού τόπου. Παλέψαμε να αναδείξουμε ότι παράνομες χωροθετήσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι η αντίληψη της πόλης μας. Ημασταν οι μόνοι που ζητήσαμε και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα την ένταξη της περιοχής σε εκτεταμένη πράσινη διαδρομή, με ταυτόχρονη υποβολή στο ΣΒΑΚ που εκπονείται. Είναι για εμάς αυτονόητο ότι χρήσεις όπως νεκροταφείο, σταθμοί μεταφόρτωσης, εργοτάξια, κάθε είδους camp, συνεργεία, είναι χρήσεις ασύμβατες με την ανάδειξη του τόπου.

Τέλος, ευελπιστούμε ότι η οριοθέτηση που εκπονείται θα καταγράψει τη φυσική κοίτη και θα αναδείξει όλες τις παραβιάσεις, ώστε να αποδοθεί κάποια στιγμή στο Νέδοντα το τμήμα που πραγματικά του ανήκει, και επί αυτού να σχεδιάσουμε”.

 

Δημήτρης Οικονομάκος Επικεφαλής “Λαϊκής Συσπείρωσης”

- Κύριε Οικονομάκο, προεκλογικά είχατε προτείνει οριοθέτηση, αντιπλημμυρικά έργα, πάρκα και παιδικές χαρές στο Νέδοντα, στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί οι παιδικές χαρές και τα πάρκα να συνυπάρξουν με τη δημιουργία νέου νεκροταφείου;

“Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα παρουσιάζει υψηλή οικολογική και αισθητική αξία, και είναι επιβεβλημένη η διαφύλαξη και ανάδειξή του. Θεωρούμε ανεύθυνο τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη αλλά και η σημερινή δημοτική αρχή αντιμετωπίζουν το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα.

Το πρώτο και πιο σημαντικό ζήτημα είναι η οριοθέτηση, όχι μόνο του Νέδοντα, αλλά και του Καραμπογιά, ώστε να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα που θα προστατέψουν την πόλη και τους κατοίκους της. Εργα που όφειλε να έχει κάνει ο «Μορέας» πριν κατασκευάσει τον περιμετρικό. Η κατασκευή του οποίου, χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, αποτέλεσε την κύρια αιτία των καταστροφών. Αυτό που βλέπουμε, όμως, είναι πως σχεδόν 4 χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες, δεν έχει γίνει ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο σε όλο το δήμο. Βαρεθήκαμε να ακούμε συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα γίνουν τα έργα, ότι προχωράνε, είναι ώριμα κλπ.

Βεβαίως και ισχύουν αυτά που είχαμε προτείνει. Οι επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να είναι συμβατές με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, που παρουσιάζει υψηλή οικολογική και αισθητική αξία. Μπορούν να γίνουν παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομοι, χώροι αθλητισμού και περιπάτου, που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από το δήμο χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών. Είναι προφανές ότι όλα αυτά δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου”.

 

Μιχάλης Αντωνόπουλος Επικεφαλής “Ανεξάρτητης Συμμαχίας Πολιτών”

- Κύριε Αντωνόπουλε, προεκλογικά είχατε προτείνει την ανάδειξη - ανάπλαση του ποταμού Νέδοντα, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία της Καλαμάτας, στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, στην περιβαλλοντική προστασία του κ.λπ. Ισχύει η πρότασή σας αυτή; Μπορεί να συνυπάρξει με τη δημιουργία εκεί νέου νεκροταφείου;

“Ως αντιπρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και ως δημοτική παράταξη, μελετήσαμε και προτείνουμε την ανάδειξη - ανάπλαση του ποταμού Νέδοντα με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία της Καλαμάτας, την αναβάθμιση και εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και της βιοκλιματιστικής συμπεριφοράς του παρόχθιου τμήματος, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία του.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία μικρών ταμιευτήρων εντός της κοίτης, με σκοπό αφενός τη μερική έστω αποθήκευση/συγκράτηση των υδάτων κατά τη διάρκεια πλημμυρικών απορροών (αφού έχει αμφισβητηθεί έντονα η επάρκεια και η παροχετευτικότητά του) και αφετέρου την εξασφάλιση συνεχούς ροής υδάτων για όλο σχεδόν το χρόνο, ώστε το υδάτινο στοιχείο να παραμείνει εντός του αστικού ιστού της πόλης, με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό μπορεί να έχει.

Ενα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι ο τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από την ευρύτερη περιοχή της πόλης που τα τελευταία χρόνια, λόγω της τσιμεντόστρωσης και του εγκιβωτισμού της κοίτης, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα υφαλμύρωσης.

Τέλος, το πιο σημαντικό θα είναι η ποιοτική και βιοκλιματική αναβάθμιση του παρόχθιου χώρου, με δύο τμήματα συνεχόμενης ανάπλασης από τις εκβολές μέχρι και την έξοδο από τον πολεοδομικό ιστό, με αποτέλεσμα τη σύνδεση των δύο τμημάτων της Καλαμάτας με φυσικό τρόπο, εξισορροπώντας όλες τις αρνητικές επιπτώσεις των προηγούμενων αποσπασματικών παρεμβάσεων.

Οι χώροι εκατέρωθεν της κοίτης θα τύχουν συνολικής ανάπλασης με τη δημιουργία και ποδηλατόδρομου που θα κατευθύνεται προς τα δύο μέτωπα της πόλης στις εκβολές του. Δηλαδή στη Δυτική και την Ανατολική Παραλία της Καλαμάτας που έχουν και τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το κόστος των αντιπλημμυρικών έργων αλλά και κυρίως των αναπλάσεων θα είναι μικρό και ιδιαίτερα ανταποδοτικό, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ και την ενότητα «Πράσινη υποδομή και αστικός σχεδιασμός των υδάτινων πόρων». Η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε ως επιστημονική εισήγηση στη Διεθνή Συνάντηση «Στρατηγικές Πράσινων Υποδομών και Φωτισμού: Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις και τις περιφέρειες» υπό την αιγίδα της UNESCO και του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Επειδή είχαμε μελετήσει υδρογεωλογικά και περιβαλλοντικά το Σεπτέμβριο του 2000, επί δημαρχοντίας Παναγή Κουμάντου, την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στον Αϊ- Γιάννη τον Καρβούνη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα από επιστημονική άποψη. Οι μελέτες υπάρχουν εγκεκριμένες στο Δήμο Καλαμάτας προς αξιοποίηση. Αλλωστε τα νέα κοιμητήρια χρησιμοποιούν κενοτάφια που δεν επικοινωνούν με το περιβάλλον. Δηλαδή, στεγανές δομές. 

Εναλλακτικά όμως, προτείνουμε ανεπιφύλακτα να αδειοδοτηθεί και να δημιουργηθεί αποτεφρωτήριο δημοτικό, με έσοδα για το δήμο και αποσυμφόρηση σταδιακά των υφιστάμενων κοιμητηρίων. Δηλαδή, στην προτεινόμενη θέση του νέου κοιμητηρίου να αδειοδοτηθεί δημοτικό αποτεφρωτήριο. Μια πρόταση που έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού βεβαίως συναινέσουν οι φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο”.


NEWSLETTER