Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 20:30

521 κάδους αγοράζει ο Δήμος Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
521 κάδους αγοράζει ο Δήμος Μεσσήνης

Πεντακόσιους είκοσι έναν κάδους απορριμμάτων, με εκτιμώμενη αξία 136.882 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Μεσσήνης, για να βελτιώσει τις υπηρεσίες καθαριότητας σ’ όλο το δήμο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η προμήθεια αφορά 290 μεταλλικούς και 231 πλαστικούς κάδους. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί στις 30 Μαρτίου και η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους στις 3 Απριλίου.

Η προμήθεια των κάδων χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών και ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τους μεταλλικούς κάδους εντός 2 μηνών και τους πλαστικούς εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.


NEWSLETTER