Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 11:47

Διά περιφοράς η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Διά περιφοράς η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς την ερχόμενη Τρίτη 17 του μηνός, στις 12 το μεσημέρι.

Στην σχετική πρόσκληση υπάρχει και η ενημέρωση για τον τρόπο πραγματοποίησης της συνεδρίασης:

«Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα και με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 5/Α’/11-03-2020), η λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα θα γίνει διά περιφοράς (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010).

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικον. Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και την Τρίτη 17-02-2020 και ώρα 12.00 μ.μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικον. Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής».

Οσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: «Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 92/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 65/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Επικύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια Θραυστών Υλικών Λατομείου". Επικύρωση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια Σκυροδέματος για Επισκευή και Συντήρηση Οδών". Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων"».

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER