Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 18:16

Ηλεκτρονική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Ηλεκτρονική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας

Με ηλεκτρονικό τρόπο λόγω κορονοϊού συνεδρίασε την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας. Ετσι όλες οι εισηγήσεις στάλθηκαν ηλεκτρονικά στα μέλη της, τα οποία μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης έπρεπε να απαντήσουν για την ψήφο τους.

Με την πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η επικύρωση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου». Αν και κατατέθηκαν τρεις φάκελοι προσφορών, καμία από αυτές δεν συνοδευόταν από αίτηση υποβολής προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.2.3 της διακήρυξης. Δεδομένου τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το από 5-3-2020 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτονται και οι τρεις προσφορές. Επίσης, γνωμοδοτεί υπέρ της επανάληψης της διαγνωστικής διαδικασίας. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό και αποφάσισε ο δήμος να προβεί σε επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 10 το πρωί.

Επίσης ομόφωνα έγινε η επικύρωση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή και συντήρηση οδών», σχετικά με την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά». Η μοναδική προσφορά κατατέθηκε από την εταιρεία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.» και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν έγιναν αποδεκτά. Ετσι προχωρά και η επόμενη φάση που είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς του, η οποία και θα γίνει στις 20 Μαρτίου στις 10 το πρωί.

Τέλος ομόφωνα έγινε και η έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων», όπου προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΠΑΜΕ Τεχνική Ο.Ε.», με συνολική τιμή προσφοράς 61.842 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και μέση έκπτωση προσφοράς 41,00%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER