Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 17:54

Απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής ζητεί η Κουζή

Γράφτηκε από την
Απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής ζητεί η Κουζή

Στον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής που προγραμματίζεται μια φορά τον χρόνο, τον Ιούνιο, σε ειδική συνεδρίαση, επικεντρώνει την κριτική και τις παρατηρήσεις της η επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Τόπος Ζωής” Τόνια Κουζή, ενόψει της ψήφισης του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνει ότι η παράταξή της θα καταθέσει γραπτή ερώτηση για τους λόγους που δεν οργανώθηκε κατά το νόμο η πρώτη αυτή ετήσια απολογιστική συνεδρίαση, το φετινό Ιούνιο, ενώ στο ίδιο έγγραφο θα ζητήσει την οργάνωσή της τον επόμενο μήνα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η κ. Κουζή αναφέρει ότι “αυτές τις μέρες διαβάζουμε την πρόταση της δημοτικής αρχής για το νέο κανονισμό Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο παρατηρήσεις και προτάσεις επί αυτού”. Δηλώνει πως “θα σταθούμε στο σημαντικότερο κατά την άποψη μας άρθρο, στο άρθρο που διασφαλίζει την ουσιαστική επικοινωνία του εκάστοτε δημάρχου με το Δημοτικό Συμβούλιο, τα ΜΜΕ και τελικά τον ίδιο τον πολίτη”. Παραθέτει σημαντικές παραγράφους του άρθρου και κάτω από κάθε παράγραφο κάνει κάποιες παρατηρήσεις για προβληματισμό.

Χαρακτηριστικά παρατηρεί:

Αρθρο 14 : Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπου γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση του δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η ετήσια έκθεσή του.

Παρατήρηση: Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας περίπτωση ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου μας.

- Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται 15 τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του προέδρου. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

Παρατήρηση: Σήμερα 18.06.2020 δεν έχουμε λάβει αντίστοιχη πρόσκληση, έχει δηλαδή παρέλθει το δεκαπενθήμερο που αναφέρεται παραπάνω.

- Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επιμελείται σε συνεργασία με το δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τη σωστή οργάνωση της συνεδρίασης και την εμπεριστατωμένη σύνταξη του απολογισμού των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής στους τομείς, που αφορούν την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Με ευθύνη του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

Παρατήρηση: Οι παραπάνω θεματικές και η ετήσια ανάλυσή τους αποτελούν για εμάς εχέγγυα διαχειριστικής επάρκειας των εκλεγμένων, αλλά και αποδείξεις τήρησης προεκλογικών δεσμεύσεων, τουλάχιστον κατά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους ανάληψης της ευθύνης. Για τα επόμενα έτη κάθε ένας από τους απολογισμούς οδηγεί τον σκεπτόμενο πολίτη με ασφάλεια στην επόμενη εκλογική επιλογή του.

- Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση διευθύνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει το ακροατήριο για τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής και στη συνέχεια τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις, διά των εκπροσώπων τους, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Επίσης, μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Συμβουλίων Κοινοτήτων. Στη συνέχεια, κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από τον δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Παρατήρηση: Βήμα στον πολίτη: Ως υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι επικοινωνιακή πρακτική. Το σημαντικότερο στοιχείο δημοκρατίας όλων των Δημοτικών Συμβουλίων: Ισάξια πολίτες και δημοτικοί σύμβουλοι ανοίγουν διάλογο με το δήμαρχο και καταθέτουν την άποψή τους και την κριτική τους για το έργο και την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2, του Ν. 3852/2010.

Παρατήρηση: Αν δεν οργανώνεται από τη διοίκηση θα διασφαλίσουμε εμείς το δικαίωμα του πολίτη στον έλεγχο.


NEWSLETTER