Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022 18:54

Καλαμάτα: Αποδοχή όρων για δάνειο διανοίξεων στην Ανατολική Παραλία

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Αποδοχή όρων για δάνειο διανοίξεων στην Ανατολική Παραλία

 

Τους όρους για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την πληρωμή απαλλοτριώσεων και επικειμένων για τη διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου στην Ανατολική Παραλία, αποδέχθηκε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στις 19 Μαΐου, το δάνειο ποσού 1.041.434,20 ευρώ προορίζεται για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης και επικείμενων με εξώδικο συμβιβασμό για 3 ιδιοκτησίες.

Η απόφαση για την αποδοχή των όρων είναι απαραίτητη, προκειμένου να την υποβάλλει ο δήμος στο Τ.Π. και Δανείων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να αποσταλεί σχέδιο δανειστικού συμβολαίου για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικό έλεγχο και την εν συνεχεία υπογραφή του.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης ενημέρωσε ότι για αποζημιώσεις κι επικείμενα για τους άλλους δρόμους που πρόκειται να διανοιχθούν στην Ανατολική Παραλία (Μεγ. Αλεξάνδρου, Μεθώνης, Υψηλάντου, Κορώνης, Παπανικολή), προβλέπεται δάνειο ποσού 2 εκ. από το συνολικό των 4 εκ. ευρώ που έχει εγκριθεί συνολικά για το συγκεκριμένο σκοπό.

Οι όροι έγκρισης του δανείου είναι: 1) Διάρκεια εξόφλησης του δανείου 12 χρόνια. 2) Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου από την 1/1 του επομένου έτους της συνομολόγησης. 3) Επιτόκιο χορήγησης κυμαινόμενο 3,70%+ Eurib 12μήνου , αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 εκάστου έτους.4) Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση 109.044,10 ευρώ, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Γ.Σ.


NEWSLETTER