Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022 20:46

Επιστολή του Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Καλαμάτας: Οδηγίες για μετεγκατάσταση Ρομά στην Μπιρμπίτα

Γράφτηκε από την
Επιστολή του Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Καλαμάτας: Οδηγίες για μετεγκατάσταση Ρομά στην Μπιρμπίτα

 

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του φακέλου της Μπιρμπίτα για την μετεγκατάσταση των Ρομά δίνει στο Δήμο Καλαμάτας με επιστολή του ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης.

Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει τα εξής: «Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την Μετεγκατάσταση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (άρθρο 159 του Ν. 4483/2017), ο φάκελος υποβολής προς την αρμόδια Επιτροπή για την ενεργοποίηση της δράσης προσωρινής μετεγκατάστασης προϋποθέτει την έγκριση του Δημοτικού Συμβούλιου, όπου θα αναγράφεται η έκταση στην οποία προβλέπεται να μετεγκατασταθεί ο ωφελούμενος πληθυσμός. Χωρίς την απόφαση αυτή, ο φάκελος δεν θεωρείται πλήρης και συνεπώς, δεν δύναται να εγκριθεί η αίτηση της προσωρινής μετεγκατάστασης από την αρμόδια Επιτροπή και να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη δράση.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι, καθώς ο δήμος δεν έχει εκπονήσει μελέτη χωροθέτησης με σαφείς τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές, δεν υφίσταται δυνατότητα εξασφάλισης οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης αφού δεν υπάρχει σαφής κοστολογημένη πρόταση για την δράση της προσωρινής μετεγκατάστασης, η οποία άλλωστε θα συμπεριλαμβάνεται στο αντίστοιχο αίτημα. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στην επιστολή σας για την αποδοχή της παραχώρησης της έκτασης, έρχονται σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως αυτό διατυπώνεται και ισχύει με το άρθρο 159 του Ν. 4483/2017, και αυτό γιατί απαιτείται η εξ αρχής αποδοχή της προτεινόμενης έκτασης στη θέση «Μπιρμπίτα» έτσι ώστε να συμπεριληφθεί στην μετέπειτα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Επιτροπή Μετεγκαταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού Ρομά που διαβιεί στο Δήμο σας, λάβετε υπόψη σας τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στο άμεσα προσεχές διάστημα, θα επισκεφτεί το Δήμο σας η Ομάδα Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που έχει συσταθεί για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της ενδυνάμωσης των Ρομά, προκειμένου να συνδράμει τον Δήμο στην καταγραφή του πληθυσμού Ρομά της περιοχής. Παρακαλούμε για τον ορισμό υπαλλήλου από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, οποίος θα συνεργαστεί με την Ομάδα Δράσης.»


NEWSLETTER