Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2023 08:47

Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στη Γλαύκου

Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου στη Γλαύκου

 

Σε εκκρεμότητα παραμένει από τις πλημμύρες του 2016 η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για τις ανάγκες διέλευσης αγωγού ομβρίων, στο σκεπασμένο ρέμα, νότια της πολύπαθης οδού Γλαύκου, κοντά στο νέο Δημαρχείο Καλαμάτας.

Με την πράξη εφαρμογής της Δυτικής Συνοικίας ο κοινόχρηστος χώρος είχε καταργηθεί και είχε παραχωρηθεί σε ιδιώτες - ιδιοκτήτες γης, αλλά μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ανακάλεσε τη παλιότερη απόφασή του περί προσκύρωσης της παραπάνω εδαφικής λωρίδας.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου αναμένεται να συζητήσει και να εγκρίνει την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 803, ως προς τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για τις ανάγκες διέλευσης του αγωγού.

Στην εισήγησή της η Διεύθυνση Πολεοδομίας προτείνει  την τροποποίηση του Ρ.Σ. Καλαμάτας στο Ο.Τ. 803 και συγκεκριμένα δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 7 μέτρων και του νέου Ο.Τ.803Α.

Στην ίδια εισήγηση, στο ιστορικό της υπόθεσης, γίνεται λόγος για “αίτηση κατοίκων - «περιοίκων» Λαγκάδας εντός του Ρ.Σ. Καλαμάτας, που διαμαρτυρήθηκαν για την τοποθέτηση περιφράξεων σε εδαφική λωρίδα στην οποία διέρχεται πλακοσκεπής αγωγός (χείμαρρος Λαγκάδα), θεωρώντας τις παραπάνω περιφράξεις την αιτία για τις πλημμύρες στη περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2016. Εξετάζοντας την συγκεκριμένη υπόθεση διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εδαφική λωρίδα, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 803, αντιμετωπίστηκε από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 531Δ/86) και από τη 2/92 πράξη εφαρμογής Δυτικής Συνοικίας του Δήμου Καλαμάτας ως καταργούμενος κοινόχρηστος χώρος και ενσωματώθηκε εξ ημισίας στα τελικά οικόπεδα Ν04 και 03. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την υπ. Αριθμ.: 454/2016 απόφασή του ανακάλεσε την υπ. Αριθμ. 41/2005 παλαιότερη απόφασή του περί προσκύρωσης της παραπάνω εδαφικής λωρίδας. Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου την σύνταξη διαγράμματος τροποποίησης και από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας να ενημερώσει για το απαιτούμενο εύρος της τροποποίησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του αγωγού ομβρίων (ή όποιου άλλου σχετικού έργου απαιτηθεί). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε στην Υπηρεσία

μας διάγραμμα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στo Ο.Τ. 803, στο οποίο αποτυπώνεται η ευρύτερη περιοχή και προτείνεται η δημιουργία πεζοδρόμου στη λωρίδα διέλευσης του εγκιβωτισμένου αγωγού. Ωστόσο για την υποβολή πρότασης τροποποίησης εκκρεμεί, όπως προκύπτει μετά από έγγραφα ο προσδιορισμός του εύρους του κοινόχρηστου χώρου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για τα υφιστάμενα ή μελλοντικά έργα για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Εν τω μεταξύ συνεχίστηκαν οι αιτήσεις και οι αναφορές από πολίτες σχετικά με την υλοποίηση της 454/16 απόφασης του Δ.Σ. Καλαμάτας και την απομάκρυνση των περιφράξεων. Ακολουθεί η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη με έγγραφα σχετικά με την ανταπόκριση στο  αίτημα. Τέλος, μετά από έγγραφό μας η ΔΕΥΑΚ διευκρινίζει ότι «το ελάχιστο απαιτούμενο εύρος του κοινόχρηστου χώρου που θα πρέπει να προβλεφθεί κατά την επικείμενη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως είναι 7 μέτρα. Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφέρουμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση της ύπαρξης ρέματος που διέρχεται από το ΟΤ 803 και σε αυτή την περίπτωση να προηγηθεί η οριοθέτησή του πριν τη διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου. Για την αναγκαιότητα οριοθέτησης ρεμάτων του Δήμου Καλαμάτας έχουμε αναφερθεί στο υπ. αριθμ. 10594/23 έγγραφό μας. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και για την προστασία και συντήρηση του υφιστάμενου αγωγού δυνατή την προώθηση της παρούσας τροποποίησης. Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της απόφασης και την απομάκρυνση των περιφράξεων θα πρέπει μετά από την έγκριση της τροποποίησης να συνταχθεί και κυρωθεί Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής για τα οικόπεδα στα οποία έχει ενταχθεί η λωρίδα διέλευσης του αγωγού στο ΟΤ 803”.

Γ.Σ.