Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 19:49

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, στην εθνική οδό Τρίπολης - Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα, πρόκειται να εγκριθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μεσσηνιακής πρωτεύουσας την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ άλλων θεμάτων, το Δ.Σ. Καλαμάτας αναμένεται να εγκρίνει: Την υποβολή πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2019 του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021 - 2027”. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας “Διεύρυνση παραχωρούμενου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας”, ως προς την διάρκεια ισχύος αυτής. Τον καθορισμό περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης του δήμου. Τη διενέργεια προκήρυξης για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” περιόδου 2023 - 2024. Την τροποποίηση - διόρθωση Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του δήμου. Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καλαμάτας στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Δημοτική Επιτροπή. Τον καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού. Την υπ’ αριθμ. 15/2024 απόφαση του Δ.Σ. της “Φάρις”, η οποία αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού 2024 της επιχείρησης.


NEWSLETTER