Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 19:52

Η Φ. Πατριανάκου για την απόρριψη δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης στη Λακωνία

Γράφτηκε από την
Η Φ. Πατριανάκου για την απόρριψη δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης στη Λακωνία

Σημαντικός αριθμός αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012 στη Λακωνία και είχαν γίνει δεκτές από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την υποβολή τους, απορρίφθηκαν στη συνέχεια επειδή παρουσίαζαν ελλείψεις, ενώ το ίδιο φαινόμενο φαίνεται ότι παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της χώρας, επισημαίνει σε ερώτησή της στη Βουλή η Φεβρωνία Πατριανάκου.

 

Η Βουλευτής τονίζει ότι δεν είναι ανεκτή η δημιουργία επιπλέον οικονομικών προβλημάτων στους αγροκτηνοτρόφους λόγω της συστημικής και συστηματικής δυσλειτουργίας μηχανισμών που έχουν μάλιστα ως προορισμό την ενίσχυσή τους και τη διευκόλυνση της δράσης τους.Η στέρηση της Εξισωτικής Αποζημίωσης από πραγματικούς δικαιούχους της, στη συγκεκριμένη εποχική περίοδο, συνεπάγεται και στέρηση της δυνατότητάς τους να προβούν στις αναγκαίες προμήθειες και δαπάνες για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους. Συνεπώς, δεν στερούνται απλά μιας ενίσχυσης, αλλά κατ’ ουσία στερούνται ενός αναγκαίου και προγραμματισμένου οικονομικού πόρου για την συνέχιση της βιοποριστικής τους δράσης.

Η ταλαιπωρία αλλά και οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της μετάθεσης σε απώτερο χρόνο της πληρωμής της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους εν λόγω δικαιούχους, που σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες είναι ένας στους τρεις, είναι βέβαιο ότι θα είχαν αποφευχθεί αν το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δεχόταν τις ελλιπείς αιτήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής τους, ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν εξαρχής τις ελλείψεις και να είναι σε θέση να τις καλύψουν έγκαιρα.

Η Βουλευτής Λακωνίας υπενθυμίζει ότι σε ανάλογα συστήματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως π.χ. στο TAXISNET σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης εγγραφής ειδοποιείται αυτόματα ο πολίτης-χρήστης του συστήματος, ενώ η αίτηση ή δήλωσή του δεν γίνεται δεκτή από το σύστημα.

Ακόμα όμως και με τη δυσλειτουργία αυτή του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί οι συνέπειες της απόρριψης των αιτήσεων για τους αγρότες, αν υπήρχε πρόβλεψη έγκαιρης ειδοποίησής τους, δεδομένου ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι γνωστά στον Οργανισμό.

 

 Η Φεβρωνία Πατριανάκου ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστεί η δυσλειτουργία του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εξασφαλιστεί η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης στους δικαιούχους άμεσα μετά την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και όχι σε μεταγενέστερο χρόνο. Ζητά επίσης αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας, καθώς και για τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν αλλά και για τους λόγους απόρριψής τους. Επίσης ζητά, με αφορμή το Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να διευκρινιστεί αν υπάρχει περίπτωση οι διαθέσιμες πιστώσεις να είναι μικρότερες από αυτές που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους που θα προσκομίσουν τα συμπληρωματικά έγγραφα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ


NEWSLETTER