Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 22:01

Να με θυμάσαι - Σχετικά με την εκπαίδευση

Γράφτηκε από την
Να με θυμάσαι - Σχετικά με την εκπαίδευση

Ο πραγματικός στόχος του ρόλου και της αποστολής του γονέα, είναι να προετοιμάσει το παιδί να το δυναμώσει και να το μάθει να πιστεύει και να προασπίζει τον εαυτό του, την ακεραιότητα του, τα πιστεύω του και τις αρχές του. Επίσης, είναι εξ ίσου σημαντικό ο δάσκαλος να καθοδηγήσει τον μαθητή σε μία μαθησιακή πορεία με τρόπο που θα τον βοηθήσει να αποκτήσει αυτογνωσία.

Στο βιβλίο «Να με θυμάσαι σχετικά με την εκπαίδευση» η Ολγα Γεριτσίδου παρουσιάζει μια εκλαϊκευμένη αλλά πλήρης και εμπεριστατωμένη ανάλυση του συστήματος μαζικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οπως γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου, η γνώση και η απόκτησή της, ανέκαθεν απετέλεσε έναν αυτοσκοπό της οντότητας του ανθρώπου στην υπαρξιακή του πορεία επί της γης. Η απόκτησή της είναι απαραίτητη για την γνωστική ολοκλήρωση και ωρίμανση του ανθρώπου. Και η επίγνωση που ακολουθεί την κατάκτηση της γνώσης είναι από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που οδηγούν στο ψυχοπνευματικό επίπεδο της αυτό-πραγμάτωσης, του αυτό-έλεγχου, της αυτό-διάθεσης, της πραγματικής ελευθερίας.
Σημαντικό, όπως προκύπτει από την ανάγνωση του βιβλίου, για την υλοποίηση και την επίτευξη του στόχου, της γνώσης και της απόκτησής της θεωρείται η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Να εντοπίσουμε και να εστιάσουμε περισσότερο στο πως ο γονέας και ο εκπαιδευτικός πρέπει να συμπεριφερθεί απέναντι στο σκοπό και να βοηθήσει το παιδί ώστε να κινητοποιηθεί, να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει τα οφέλη της γνώσης αποκτώντας στόχους και κίνητρα.
Η γνωστική και γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται από αυτό που θα επιδιώξουν, θα επενδύσουν και θα πιστέψουν ότι θα γίνει αυτοί οι ίδιοι (ο γονέας και ο δάσκαλος).
Επίσης είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό που θα επιτρέψουν στο ίδιο το παιδί να πιστέψει για τον εαυτό του, για την σχέση του μαζί τους, για την μαθησιακή διαδικασία και το είδος της σημαντικότητας στην ζωή του και την υπαρξιακή του οντότητα, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει την προσωπική και ανεξάρτητη ενήλικη πορεία του χωρίς να αποπροσανατολίζεται και να παρασύρεται από τις πιέσεις μιας εχθρικής κοινωνίας.

 

Να Με Θυμάσαι – Σχετικά με την Εκπαίδευση  της Ολγας Γεριτσίδου

Η έννοια, η υφή, η κατεύθυνση και οι επιδιώξεις της εκπαιδευτικής πορείας του ανθρώπου έχουν απασχολήσει από αρχαιοτάτων χρόνων της ανθρωπότητα.
Ως επίκεντρο φιλοσοφικών, ηθικών, θρησκευτικών, επιστημονικών, κοινωνικών, πολιτικών -και όχι μόνο- προβληματισμών το γενικότερο θέμα της γνώσης και της δυνατότητας αποκτήσεώς της, απετέλεσε και αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές στόχων, φιλοδοξιών, προσδοκιών και δικαιωμάτων του κοινωνικοποιημένου ατόμου.
Η ιστορική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της μοντέρνας κοινωνίας, με τον τρόπο που αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και βιώνεται έχει καταστήσει το θέμα της εκπαίδευσης ως την (συνειδητοποιημένη ή μη) επιτομή προσωπικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών καταξιώσεων ή/και απαξιώσεων του ατόμου σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του.
Ιδιαίτερα στην νεοελληνική κοινωνία το εκπαιδευτικό φαινόμενο έχει λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις και προεκτάσεις ώστε να διέπεται από συγχύσεις, παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, καταχρήσεις και κακοποιήσεις οι οποίες αποπροσανατολίζουν τόσο την κοινή γνώμη όσο και τα μεμονωμένα άτομα (γονείς και παιδιά, διδάσκοντες και διδασκόμενους) τα οποία ενεπλέκονται σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να στρέψει την προσοχή σε κάποιες από τις διαστάσεις του όλου εκπαιδευτικού θέματος οι οποίες δεν είναι τουλάχιστον αυτόματα αντιληπτές, ορατές ή κατανοητές στον συνειδητοποιημένο ενήλικο πολίτη (διδάσκοντα, γονέα ή εκπαιδευτικό) και οι οποίες είναι απαραίτητα σημαντικές ώστε να υπάρξει καθολική μεγιστοποίηση των ευεργετημάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

 

 

 
H Oλγα Γεριτσίδου γεννήθηκε το 1955 στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Εκπαιδευτική Ψυχολόγος και μέλος του ΣΕΨ, κοινωνική ερευνήτρια και συγγραφέας.

Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η επίδραση της εκπαίδευσης ως μέσο και εργαλείο κοινωνικοποίησης και αυτοπραγμάτωσης σε παιδιά, νέους, νεαρούς ενήλικους και ενηλίκους γενικότερα.

Η ιδιαίτερη προσέγγιση της τόσο στην εξέλιξη του ατόμου όσο και στην βελτιστοποίηση των επιδόσεων του ατόμου ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικής τάξης και εκπαιδευτικής προελεύσεως βασίζεται στις αρχές που έθεσαν ταγοί της εξελικτικής, εκπαιδευτικής, γνωστικής/γνωσιακής και συμπεριφορικής ψυχολογίας όπως Piaget, Vygotsky, Maslow, Eriksson, Kolbert, Skinner, Bronfenbrenner, Gardner, Bowen, κ.ά.

Βάσει αυτών ανέπτυξε το πρωτοποριακό για την εποχή του (αρχές της δεκαετίας 1980) πρόγραμμα σπουδών προσχολικής ηλικίας για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία που εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στον τότε Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο για να επιταχύνει την πνευματική ωρίμανση των νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και να βελτιστοποιεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ευφυΐα τους, τα ενδιαφέροντα τους, το κίνητρο τους και την εποικοδομητική, άφοβη και αρμονική αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον τους. Επίσης, είχε επιμέλεια στην θετική διάπλαση της προσωπικότητας τους όπως αυτή φυσικά εξελισσόταν και την εξοικείωση τους με πληθώρα πολιτιστικών και άλλων πτυχών της ζωής.

Επίσης, έχει ερευνητική ειδίκευση ποιοτική και ποσοτική στην εκπαίδευση μεταναστών (αποδημούντων, παλινοστούντων και εγκατεστημένων στην χώρα υποδοχής 1ης και 2ης γενιάς).

Έχει συμμετάσχει σε έρευνες στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σε έρευνες σχετικά με την ψυχική υγεία σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Επίσης, έχει εμπειρία στην έρευνα αγοράς και την διάγνωση καταναλωτικών και κοινωνικών τάσεων.

Έχει αρθρογραφήσει σε μεγάλη ποικιλία εντύπων γενικού και ειδικού τύπου για ευρεία γκάμα θεμάτων από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων έως κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και αναλύσεις επί των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων σε Ελλάδα, Ε.Ε. και διεθνώς γενικότερα.

Έχει σχεδιάσει και διευθύνει πληθώρα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της ψυχικής υγείας, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων και των προσεγγίσεων και μεθοδολογιών που προασπίζουν την απρόσκοπτη και αβίαστη προσωπική εξέλιξη του ατόμου και των δραστηριοτήτων του.

Έχει επίσης δώσει σειρά ομιλιών σε όλη την Ελλάδα με παρόμοια θεματολογία και ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση και εξάλειψη των μαθησιακών δυσκολιών με ευρεία περιπτωσιολογία.

Έχει πλέον της 30ετούς πείρας εκπαιδευτικής, διδακτικής και συμβουλευτικής πείρας. Από τις εκτενείς σπουδές της και την πλούσια αυτή πείρα έχει αντλήσει το απόσταγμα της γνώσης για τον επιστημονικό σχεδιασμό σειράς ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών μεθόδων τόσο για γλωσσομάθεια (συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας ως καθομιλουμένης για νεαρά παιδιά) όσο και για την εισαγωγή του ατόμου στην επίσημη εκπαίδευση κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας.

Ως συγγραφέας, έχει συγγράψει ψυχοκοινωνικές και κοινωνικοπολιτικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και τον σχεδιασμό και πλαίσιο για την δημιουργία σειρών εκπαιδευτικών βιβλίων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER