Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 13:20

Εποχές μετανάστευσης

Γράφτηκε από την
Εποχές μετανάστευσης

Καλαμάτα πριν από δεκαετίες: ημέρα κάποιας γιορτής ή υποδοχής επισήμου, όπως υποδηλώνoυν το πλήθος στο πεζοδρόμιο και οι αξιωματούχοι οι εντεταλμένοι "διά την τάξιν".

Φόντο, το γραφείο μετανάστευσης "Ο Φάρος" (με έτος ίδρυσης το 1924) για προορισμούς σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη, Αφρική.

[Από το e-bay]


NEWSLETTER