Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 15:48

Επιστολή της Επιτροπής Συλλόγων Χωριών Δήμου Οιχαλίας για τον ΠΕΣΔΑ

Γράφτηκε από την
Επιστολή της Επιτροπής Συλλόγων Χωριών Δήμου Οιχαλίας για τον ΠΕΣΔΑ

"Η αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση απορριμμάτων είναι η ενδεδειγμένη και η πλέον συμφέρουσα λύση" υπογραμμίζεται σε επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Χωριών του Δήμου Οιχαλίας, η οποία απεστάλη προς τον δήμαρχο Οιχαλίας Αρ. Σταθόπουλο και τους εκπροσώπους του δήμου στον ΦοΔΣΑ Δημήτριο Καραμπούλα και Ηλία Σακελλαριάδη, με αφορμή την αποψινή συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου.

Στην επιστολή αρχικά γίνεται αναφορά στα έγγραφα και στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της επιτροπής και μεταξύ άλλων σημειώνονται τα εξής:

«1. Αύριο (σ.σ. σήμερα) Δευτέρα 18 Ιουλίου συνεδριάζει ο ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει πάνω στις προτάσεις αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από τη μελετητική εταιρεία IPPC, που έχει εκπονήσει και έχει προτείνει λύσεις της διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου προς τον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου.

2. Δεν ικανοποιήσατε το αίτημα και δημοκρατικό μας δικαίωμα της συμμετοχής σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου μας, όπου μαζί με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, δημοτικούς συμβούλους και απλούς πολίτες θα μας δινόταν η δυνατότητα να εκφράσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας πάνω στο παραπάνω σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τους κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατ' επέκταση και ειδικότερα τους κατοίκους του δήμου μας για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους.

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας και τα εξής:

1. Οι δικές μας παρατηρήσεις και απόψεις πάνω στο υπό έγκριση σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου κατατέθηκαν με το με αριθμ. πρωτ.8164/8-7-2016 έγγραφό μας προς τον Δήμο Οιχαλίας.

2. Εμείς ως Συντονιστικό Οργανο Πολιτιστικών Συλλόγων Χωριών του Δήμου Οιχαλίας και με βάση τις προτεινόμενες προτάσεις-λύσεις της μελετητικής εταιρείας IPPC που είναι:

α. Η ολοκληρωμένη (κεντρική) διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ.

β. Η υλοποίηση της σύμβασης μέσω ΣΔΙΤ με τοπικές μονάδες κομποστοποίησης. 

γ. Η αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση απορριμμάτων.

Και με βάση τις μέχρι σήμερα θέσεις μας καθώς και της μελέτης -όσο μπορούσε αυτή να γίνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα των προτεινόμενων από την μελετητική εταιρεία λύσεων: Τοποθετούμαστε και θεωρούμε ότι η τρίτη προτεινόμενη λύση που προτείνει την αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση απορριμμάτων είναι η ενδεδειγμένη και η πλέον συμφέρουσα λύση, η οποία εκτός των άλλων συνάδει με τους δύο βασικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ που είναι: 

Α) H κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μιας πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, με όρους αειφορίας και 

Β) Η προτεραιότητα στη διαλογή υλικών στην πηγή με σκοπό στη συνέχεια αυτά να οδηγηθούν σε αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης.

Κύριε δήμαρχε, κύριοι, μέλη της επιτροπής εκπροσώπησης του Δήμου Οιχαλίας στον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, μετά από τα παραπάνω και με βάση τα συμφέροντα όλων των δημοτών του Δήμου Οιχαλίας, σας καλούμε-όπως κατά την αυριανή (σημερινή) συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου- να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα, ειλικρινά και συγκεκριμένα (χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές), ποια από τις τρεις προτεινόμενες από την μελετητική εταιρεία λύσεις θεωρείτε ως την πλέον συμφέρουσα και ενδεδειγμένη για την υγεία και το οικονομικό συμφέρον των δημοτών σας καθώς και για την προστασία του ήδη βεβαρυμένου περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου Οιχαλίας.

 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

1. Πέτρος Μπούρκουλας - Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καλλιρροϊτών

2. Δημήτριος Καπόπουλος - Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Κωνσταντιναίων

3. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος - Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Βασιλικαίων

4. Κωνσταντίνος Μαντάς - Πρόεδρος του Συλλόγου Κοκλαίων».

 

 


NEWSLETTER