Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 11:55

Αυξάνεται κατά 400 εκατ. ευρώ η έκτακτη ρευστότητα (ELA) προς τις τράπεζες

Γράφτηκε από την
Αυξάνεται κατά 400 εκατ. ευρώ η έκτακτη ρευστότητα (ELA) προς τις τράπεζες

Στην αύξηση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών κατά 400 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 46,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνει η ΤτΕ σε ανακοίνωση της η αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 400 εκατ. ευρώ . ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Μειώθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος

Βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών της χώρας τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών μειώθηκε κατά 500 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και διαμορφώθηκε στα 271 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επιδεινώθηκε, καθώς οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν άνοδο, παράλληλα όμως αυξήθηκαν οι εισαγωγές περισσότερο.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2016, λόγω της αύξησης, πρωτίστως, του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών καθώς οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 12,1%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016, ως επί το πλείστον λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν. Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 2,4%.

Τον Ιανουάριο του 2017, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 650 εκατ. ευρώ, κατά 509 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016. Το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 40 εκατ. ευρώ, κατά 348 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016, λόγω μείωσης των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 231 εκατ. ευρώ, κατά 153 εκατ. μικρότερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2016.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι άμεσες επενδύσεις σημείωσαν άνοδο κατά 113 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 301 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως την άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 210 εκατ. ευρώ).

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER