Κυριακή, 08 Μαϊος 2022 09:10

Αυξήθηκε η βία την περίοδο της πανδημίας

Γράφτηκε από την
Αυξήθηκε η βία την περίοδο της πανδημίας

 

Ο αναγκαστικός αποκλεισμός της κοινωνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 χαρακτηρίστηκε από την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των κυβερνοεγκλημάτων και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους.

Αυτό αποκαλύπτουν τα ερευνητικά δεδομένα που αξιοποιούνται ως βάση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των θυμάτων (2020-2025). Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2017 καταγράφηκαν περίπου 15 εκατομμύρια σοβαρά εγκλήματα στην E.E., όπως ανθρωποκτονία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, επίθεση, απαγωγή, σεξουαλική βία, βιασμός, σεξουαλική επίθεση και ληστεία. Δεδομένα που σκιαγραφούν την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς θεσμικού πλαισίου για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα θύματα, όπως τα θύματα βίας λόγω φύλου, τα παιδιά-θύματα, τα θύματα με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους-θύματα, τα θύματα εγκλημάτων μίσους, τα θύματα τρομοκρατίας ή τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

 

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Την ίδια ώρα ο θεσμός “Το Σπίτι του Παιδιού”, μία σημαντική μεταρρύθμιση που θα έβαζε φραγμό στον εξαναγκασμό ανηλίκων και ενηλίκων να αναπαραγάγουν δεκάδες φορές τις καταγγελίες τους για κακοποίηση, ακυρώνεται στην πράξη μπαίνοντας σε αναστολή.

Όπως καυτηριάζουν στην “Ε” δικαστηριακοί κύκλοι και κοινωνικοί επιστήμονες, το υπουργείο προτιμά να διαιωνίζεται η εξευτελιστική δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται τα θύματα αν επιμείνουν στην καταγγελία βιώνοντας το τραύμα ξανά και ξανά, από το να θέσει σε λειτουργία έναν νομοθετημένο θεσμό ώστε να καταθέτουν μια μόνο φορά σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Οι ίδιοι κύκλοι πάντως επισημαίνουν πως με την υπ. αριθ. 7320 (ΦΕΚ Β’ 2238/10-6-2019) απόφαση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται σαφής αναφορά στις γενικές αρχές προστασίας του ανηλίκου θύματος ως εξής:

• Το ανήλικο θύμα αντιμετωπίζεται με σεβασμό και γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του σύμφωνα με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (ν. 2101/1992), με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η δευτερογενής θυματοποίησή του, ιδίως από την επαναλαμβανόμενη εξέταση.

• Οποιαδήποτε επιβλαβής, ταπεινωτική ή διακριτική μεταχείριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του χρώματος, της ηλικίας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή του σεξουαλικού προσανατολισμού απαγορεύεται.

• Οι ισχυρισμοί του ανηλίκου θύματος προσεγγίζονται με ουδετερότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

• Η δημοσιοποίηση στοιχείων ή περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύματος απαγορεύεται, εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρα, λοιπόν, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των θυμάτων η δημιουργία τέτοιων συνθηκών, όπως αυτές που εξασφαλίζει “Το Σπίτι του Παιδιού”, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν από τη στιγμή της καταγγελίας. Οι συνθήκες αυτές μπορεί ενδεικτικά να αφορούν την ασφάλεια του περιβάλλοντος, το αποτελεσματικό δίκτυο επικοινωνίας, το δίκτυο υποστήριξης και προστασίας, το συντονισμό των υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, την επιστράτευση ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, που θα αποτρέψουν ενδεχόμενη δευτερογενή θυματοποίηση. 

Ν.Κ.


NEWSLETTER