Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 20:16

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Καλαμάτας για την ισοτίμηση πτυχίων

Γράφτηκε από την
Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Καλαμάτας για την ισοτίμηση πτυχίων

“Οχι στην ισοτίμηση των πτυχίων” λέει η ΠΑΣΠ του ΑΕΙ Καλαμάτας με ανακοίνωσή της για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με γρήγορους ρυθμούς και με την νεοφιλελεύθερη πολιτική που εκφράζει, εμπορευματοποιεί και υπονομεύει την δημόσια παιδεία της χώρας. Η πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες για επικείμενες διατάξεις του νομοσχεδίου που θίγουν ακόμα και το Σύνταγμα.

Ως οργάνωση εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε ότι αφορά το άρθρο 50 καθώς είναι ασαφής, δεν συνάδει με τις αρχές της αριστείας, την οποία η κυβέρνηση διαρκώς επικαλείται, και αν εφαρμοστεί θα προξενήσει προβλήματα και θα υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Με το άρθρο 50, κατοχυρώνει επαγγελματικό δικαίωμα εργασίας στην εκπαίδευση σε οποιονδήποτε κάτοχο πτυχίου ή σχετικών επαγγελματικών προσόντων, ανεξαρτήτως τρόπου και χώρας απόκτησής τους, παρακάμπτοντας τον ΔΟΑΤΑΠ και χωρίς καν να επιβάλει την κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας! Παρακάμπτει ομοίως κάθε έννοια αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μονάδων που χορηγούν πτυχία και με τρόπο αντιεπιστημονικό εξισώνει διαφορετικού επιπέδου σπουδές και ιδρύματα.

Αναλυτικά ορίζει: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του Π.Δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο. Το συγκεκριμένο άρθρο αποσυνδέει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής (και από ιδιωτικά κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα ως παραρτήματα ξένων ΑΕΙ) από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας των πτυχίων που χορηγείται από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ως ΠΑΣΠ θεωρούμε ότι η επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων των κολεγίων με τους αποφοίτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης υποβαθμίζει περαιτέρω τη δημόσια εκπαίδευση, οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπιστημίων και εμπορευματοποιεί ένα κοινωνικό αγαθό αίροντας στην πράξη το άρθρο 16 του Συντάγματος που προβλέπει ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση».

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που προωθείται από το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται στο άρθρο 16 «Κατανομή της Δημόσιας Επιχορήγησης στα ΑΕΙ» την χορήγηση μόνο του 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης στα ΑΕΙ της χώρας, ενώ το υπόλοιπο 20% θα δίνεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες «ποιότητας και επιτευγμάτων». Βασικό στοιχείο του είναι η σύνδεση της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, λογική που παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης και οδηγεί στον ανταγωνισμό των ιδρυμάτων και σε περικοπές, σε ένα ήδη ασφυκτικό κλίμα εξαιτίας των μειώσεων των προϋπολογισμών τα τελευταία χρόνια και της υποστελέχωσης των πανεπιστημίων.

Αξίζει να τονιστεί ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ έχει μειωθεί σε ποσοστό πέραν του 40% κατά την περίοδο της κρίσης και η εκ νέου μείωσή της θα οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τα Ιδρύματα.

Ως παράταξη έχουμε βαθύ αίσθημα ευθύνης, απέναντι στην ακαδημαϊκή κοινότητα να προασπίσουμε το κοινωνικό αγαθό της Δημόσιας Παιδείας.

Οχι στην ισοτίμηση των πτυχίων! Οχι στην αίρεση του άρθρου 16! Επαρκή χρηματοδότηση. Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους!

Κλείνοντας την τοποθέτηση μας, νιώθουμε την ανάγκη να γνωστοποιηθεί η επίσημη θέση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ό,τι αφορά τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου.

ΠΑΣΠ, δύναμη αλλαγής, δύναμη ευθύνης”.


NEWSLETTER