Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020 19:30

Απάντηση στην ερώτηση Βελόπουλου για ΟΧΕ Ταϋγέτου

Γράφτηκε από την
Απάντηση στην ερώτηση Βελόπουλου για ΟΧΕ Ταϋγέτου

Απάντηση γενικόλογη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Ταϋγέτου.

Στην απάντησή του ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτριος Σκάλκος, αφού επισημαίνει ότι “ειδικότερες ενέργειες σχεδιασμού και ωρίμανσης των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα ερωτήματα της ανωτέρω ερώτησης, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ”, αναφέρει: “Σε συνέχεια επικοινωνίας με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Ταϋγέτου αποτελεί καινούργια πρωτοβουλία της υφιστάμενης περιφερειακής αρχής και βρίσκεται σε διαδικασία ωρίμανσης. Συγκεκριμένα κατά την παρούσα φάση εξελίσσεται η αρχική διαβούλευση με τους συμμετέχοντες φορείς (Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Λακωνίας και Δήμοι Καλαμάτας και Σπαρτιατών), προκειμένου να καθορισθεί η περιοχή παρέμβασης και ο χαρακτήρας αυτής. Η ΟΧΕ, σύμφωνα με την πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί, στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαβούλευση μεταξύ των συμμετεχόντων και εγκριθεί η στρατηγική της ΟΧΕ, θα καθοριστούν οι φορείς χρηματοδότησης και οι τομείς παρέμβασης. Σε ό,τι αφορά στις ειδικότερες ενέργειες σχεδιασμού και ωρίμανσης των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα ερωτήματα της ανωτέρω ερώτησης, αρμόδια να απαντήσει είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ, στην οποία μπορεί να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες”.
Στην ερώτησή του ο κ. Βελόπουλος ρωτούσε τους αρμόδιους υπουργούς: “1. Ποια κονδύλια προβλέπονται στις Π.Ε. Μεσσηνίας και Λακωνίας για την
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ταϋγέτου και πώς θα κατανεμηθούν αυτά ανά Περιφερειακή Ενότητα; 2. Πότε και ποια ποσά θα εκταμιευτούν, προκειμένου να αποδοθούν σε δημόσιες επενδύσεις και ποια σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες; 3. Υπάρχει προσχέδιο κατανομής των κονδυλίων σε συγκεκριμένες και προαποφασισμένες δημόσιες επενδύσεις και δράσεις και αν ναι, ποιες είναι αυτές;”.


NEWSLETTER