Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 09:05

Για Μάιο του 2021 και… βλέπουμε πάει το μάστερ πλαν του λιμανιού Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
Για Μάιο του 2021 και… βλέπουμε πάει το μάστερ πλαν του λιμανιού Καλαμάτας

 

 

Το 2021(!), για την ακρίβεια στις 18 Μαΐου του επόμενου χρόνου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας.

Τη νέα αυτή παράταση, την 3η κατά σειρά, έδωσε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών, απαντώντας θετικά στο αίτημα του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων - αναδόχων μελετητών. Ο λόγος για την παράταση είναι η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μελέτης.

Να αναφέρουμε ότι η συμβατική προθεσμία εκπόνησης του μάστερ πλαν ήταν 24 μήνες, μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018. Τελικά για να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το σχέδιο θα χρειαστούν άλλοι 29 μήνες!

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση παράτασης του εκπροσώπου των συμπραττόντων γραφείων, αναδόχου της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά δεδομένα της μελέτης, έχει την άποψη ότι είναι εύλογος ο απαιτούμενος χρόνος για παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι την 18/5/2021. Η παράταση δεν επηρεάζει τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης της μελέτης, οι οποίοι παραμένουν ίδιοι σύμφωνα με το εγκεκριμένο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα. Η προτεινόμενη παράταση προθεσμίας, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα

του αναδόχου και επομένως δικαιούται τη νόμιμη αναθεώρηση”.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 24 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία να περιοριστεί η συνολική δόμηση και να απαγορευτεί η δόμηση στο Πάρκο Λιμενικού, νότια της Ναυαρίνου από την Τσαμαδού έως την Ακρίτα και από την προέκταση της Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τον υπήνεμο μόλο (“Βραχάκια”), όσον αφορά τη μελέτη επικαιροποίησης του μάστερ πλαν του λιμανιού. Η απόφαση, ακόμα, σημείωνε την ήπια ανάπτυξη του λιμανιού με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική, την αποδοχή των προτεινόμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, την αποδέσμευση του Λιμενικού Πάρκου και των οδών Αναλήψεως και Ψαρών από τη χερσαία ζώνη του λιμανιού και την εξεύρεση των θέσεων στάθμευσης που περιορίζονται.

Γ.Σ.


NEWSLETTER