Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 19:47

Δήμος Τριφυλίας: Νέα παράταση για επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Γράφτηκε από τον
Δήμος Τριφυλίας: Νέα παράταση για επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Νέα παράταση δόθηκε στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας: «Ο Δήμος Τριφυλίας ενημερώνει τους καταναλωτές, που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ότι έχει δοθεί νέα παράταση στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Οικονομικών (ΦΕΚ 6302/29.12.2021).

Οι δυνητικά δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στο δήμο θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α. Βασική προϋπόθεση: Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31/12/2021 ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15/2/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.

γ. Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (εισοδηματικό όριο) όπως: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα τέκνα ή μογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ. Δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ. Τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ. Τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ. Τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 31.500 ευρώ.

Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο ή άτομα 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ, αν υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή του, τα όρια αυξάνονται κατά 15.00 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια: Η αξία της ακίνητης περιουσίας (με τον υπολογισμό για τον ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ. Τα μέλη του νοικοκυριού να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Διαδικασία: Αίτηση, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67%.

7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 27613 60025, Φωτεινή Στυλιανού».

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER