Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 16:53

Η παλιά αγορά

Γράφτηκε από την
Η παλιά αγορά

Τα υπόστεγα της παλιάς αγοράς στην πλατεία Οθωνος.

[Από το αρχείο της Λίζας Κουτσαπλή]


NEWSLETTER