Γιώργος Παναγόπουλος

Γιώργος Παναγόπουλος

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 22:35

Η τυφλή σύγκρουση φέρνει νέες ήττες

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022 22:08

Κανένας δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 21:29

Εκτός συζήτησης το βασικό πρόβλημα

Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022 21:19

Λύση εφικτή, ασφαλής και χρήσιμη