Σάββατο, 06 Ιουλίου 2024 08:37

Εικόνα εγκατάλειψης και στο ρέμα Ξερίλα

Εικόνα εγκατάλειψης και στο ρέμα Ξερίλα

 

Παραμένει η εικόνα της εγκατάλειψης των περιμετρικών δρόμων του στρατιωτικού και του πολιτικού αεροδρομίου στη Μικρομάνη, με τον μεγάλο κίνδυνο καταστροφής σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές, ο Δήμος Καλαμάτας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου κι ενώ μπήκαμε στον Ιούλιο, δεν έχουν φροντίσει να υλοποιήσουν τα στοιχειώδη, τα ζητήματα προτεραιότητας, όπως είναι η προστασία του διεθνούς αεροδρομίου Καλαμάτας.

Και όπως τονίσαμε στο πρόσφατο ρεπορτάζ μας, σοβαρό ζήτημα στην περιοχή υπάρχει με τις ρευματοκλοπές, με τα καλώδια να είναι απλωμένα σε αγροτικούς και άλλους με κίνηση δρόμους  του χωριού ή να κρέμονται από κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εικόνα της εγκατάλειψης και του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, που συνοδεύεται, μάλιστα, με ρύπανση και δημιουργία χωματερής, επιβεβαιώνεται στο ρέμα του Ξερίλα. Χορτάρια έχουν καλύψει το ρέμα και ασυνείδητοι συμπολίτες μας έχουν πετάξει μέσα σε αυτό σκουπίδια και κάθε είδους άχρηστα αντικείμενα.

Το σκηνικό της βρομιάς και της εγκατάλειψης ολοκληρώνεται με τον συνήθη σκουπιδότοπο και χώρο εναπόθεσης μπάζων και σκουπιδιών στην έξοδο της Μικρομάνης, στον περιμετρικό δρόμο από και προς τον Αρι, δίπλα αεροδρόμιο και απέναντι από τον ποταμό Αρι.

Γ.Σ.