Παρασκευή, 09 Αυγούστου 2019 08:44

Αυξημένο κατά 24% το κόστος της ανάπλασης Μεσσήνης

Αυξημένο κατά 24% το κόστος της ανάπλασης Μεσσήνης

 

Αυξημένη κατά 24%, σε σχέση με την αναφερόμενη στη σχετική σύμβαση, προκύπτει η δαπάνη για το έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Μεσσήνης και γι' αυτό τον λόγο ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει σε συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο.

Αυτό γνωστοποίησε η αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου ενημερώνοντας την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να προβεί στην εκδίκαση σχετικών ενστάσεων που έχει κάνει ο εργολάβος, ώστε το έργο να μπορέσει να ολοκληρωθεί -με το Σώμα να τις κάνει ομόφωνα αποδεκτές.

Η αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι ο προϋπολογισμός του έργου -η χρηματοδότηση του οποίου προέκυψε από δανεισμό του δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων- ανερχόταν σε 1.869.408,83 ευρώ, ενώ με την έκπτωση 60,23% που προσφέρθηκε στον σχετικό διαγωνισμό η δαπάνη διαμορφώθηκε σε 750.875,29 ευρώ και η σύμβαση υπογράφηκε πέρυσι τον Ιούνιο, με προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ως τις 7 Φεβρουαρίου 2019, ωστόσο δόθηκε παράταση μέχρι και τις 10 του φετινού Ιουνίου.

Στην πορεία προέκυψαν ζητήματα με παλαιά δίκτυα και εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και οι ενστάσεις του εργολάβου αφορούν σε τέτοια θέματα -και ειδικότερα σε διορθώσεις που του υπέδειξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης. Η εν λόγω υπηρεσία απέρριψε τις ενστάσεις, ωστόσο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου τις έκανε εν μέρει δεκτές. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η ανάγκη υπέρβασης του ποσού της σύμβασης κατά 180.531,65 ευρώ, με συνέπεια το συνολικό κόστος του έργου να διαμορφώνεται σε 931.406,94 ευρώ, αύξηση δηλαδή 24,04%.

Οπως εξήγησε η αντιδήμαρχος, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει απόφαση του οργάνου και γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, που έχει εκτελεστεί κατά 60%, να αποφανθεί επί των ενστάσεων το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εργασίες που υπολείπονται να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του συμβατικού φυσικού αντικειμένου αφορούν, α) την αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και φύτευσης πρασίνου στο ήδη εκτελεσμένο τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει την πλατεία Χιώτη και τις οδούς Μερλοπούλου, Ερμού, Φ. Σάρρα, Κορκονικήτα, Ρ. Φεραίου και β) την κατασκευή στις οδούς Κολοκοτρώνη (πεζοδρόμια και πλακόστρωση οδού), Καρατζά (πλακόστρωση σε όλο το εύρος της οδού), Ιωσήφ Ανδρούσης (κατασκευή πεζοδρομίων), πλακόστρωση χώρου Αγίας Αικατερίνης και Αγοράς.

ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ

Ο νέος δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος αναρωτήθηκε από πού θα βρεθούν τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται και η αντιδήμαρχος, εξηγώντας ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στο απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητεί θέματα χρηματοδοτήσεων, δήλωσε ότι το θέμα θα πρέπει να το χειριστεί η νέα δημοτική αρχή, η οποία θα επιλέξει τον τρόπο χρηματοδότησης της συμπληρωματικής σύμβασης.

Από την πλευρά του, ο Γ. Αθανασόπουλος επισήμανε ότι το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης που επικαλέστηκε η αντιδήμαρχος έχει ημερομηνία 19 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι “η απερχόμενη δημοτική αρχή “τρέναρε” για δύο μήνες το θέμα, επειδή θέλησε να “πετάξει το μπαλάκι” στη νέα δημοτική αρχή”, κάτι που πάντως δεν αποδέχθηκε η Γ. Παναγοπούλου.

Β.Γ.Μ.