Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 21:09

Προχωρά το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Προχωρά το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Κυπαρισσίας

Προχωρά προς υλοποίηση το έργο του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στην Κυπαρισσία «Ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων», με την κατακύρωση του διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.


Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας «Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ» με μέση έκπτωση 52,65%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης, και τιμή προσφοράς 567.196,91 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η κατακύρωση έγινε μετά την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER