Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019 10:14

Ενίσχυση αρμοδιοτήτων δημάρχου και επιτροπών ζητεί η ΚΕΔΕ

Γράφτηκε από την
Ενίσχυση αρμοδιοτήτων δημάρχου και επιτροπών ζητεί η ΚΕΔΕ

Προτάσεις για να καταστεί εφικτή η διοίκηση των δήμων και των περιφερειών συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται να επανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες του δήμαρχου, των επιτροπών και των δημοτικών συμβουλίων, με ενίσχυση του ρόλου των δύο πρώτων. Προτείνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, το θέμα να επιστρέφει στις επιτροπές, οι οποίες και θα λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.

Τις προτάσεις επεξεργάστηκε επιτροπή της ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή του νομικού συμβούλου της Ενωσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι στον δεύτερο γύρο εκλέχθηκαν 231 δήμαρχοι οι οποίοι δεν έχουν πλειοψηφία μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 69 δήμους εκλέχθηκαν δήμαρχοι που έχουν ισχνή εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αναλυτικά στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις:

  • Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου και επιτροπών κατά κατηγορία δήμων, οι οποίες και θα εξειδικεύονται με απόφαση του δημάρχου.
  • Θα υπάρχει σύμπραξη παρατάξεων ή και μεμονωμένων συμβούλων, η οποία θα δηλώνεται γραπτώς στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στη σύμπραξη θα πρέπει να συμμετέχει οπωσδήποτε η παράταξη του δημάρχου.
  • Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις και δημιουργείται κίνδυνος ζημιάς των δημοτικών συμφερόντων, το θέμα επιστρέφει στις επιτροπές, οι οποίες και θα λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την aftodioikisi.gr, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ «πολλοί δήμαρχοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν ότι χρειάζονται αλλαγές, αλλά αυτές πρέπει να γίνουν προσεκτικά, χωρίς να θίξουν τον πυρήνα του "Κλεισθένη" και να βιάσουν τη λαϊκή ετυμηγορία. "Δεν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που θα χαρακτηριστούν αντισυνταγματικές. Μην πάμε στο δήμαρχο μονάρχη" ήταν η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε από αρκετούς αιρετούς».


NEWSLETTER