Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 08:11

Η αποτυχία της διοίκησης Τατούλη με αριθμούς

Γράφτηκε από τον
Η αποτυχία της διοίκησης Τατούλη με αριθμούς

 

Η αποτυχία της διοίκησης του Πέτρου Τατούλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτυπώνεται πλήρως στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους περιφερειακούς λογαριασμούς του 2018, που δημοσιεύτηκαν χθες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2018 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μειώθηκαν, ενώ την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκαν τόσο πανελληνίως όσο και στις 10 από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Η ΑΠΑ μειώθηκε κατά 5,2% στη Δυτική Μακεδονία, κατά 1,2 στην Πελοπόννησο και κατά 0,3 στη Στερεά Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες και πανελληνίως κατά 0,8%. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,7% στη Δυτική Μακεδονία, κατά 2,7 στο Βόρειο Αιγαίο και κατά 0,2% στην Πελοπόννησο, ενώ αυξήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες και πανελληνίως κατά 1,7%. Σε απόλυτους αριθμούς η ΑΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2018 μειώθηκε σε 6,95 δισ. ευρώ από 7,04 δισ. ευρώ το 2017. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Πελοπόννησο το 2018 μειώθηκε στα 13.943 ευρώ, από 13.964 ευρώ που ήταν το 2017.

Ουσιαστικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφουν τη συνέχιση της οικονομικής καθόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και το 2018, ενώ την ίδια χρονιά η Ελλάδα έκανε τα πρώτα αναπτυξιακά της βήματα μετά από υπερδεκαετή ύφεση. Με άλλα λόγια, οι αριθμοί διαψεύδουν κατηγορηματικά, αναντίρρητα και τελεσίδικα τους ισχυρισμούς του πρώην περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη περί "πρότυπης Περιφέρειας", καθώς η Πελοπόννησος συνέχισε να βυθίζεται στην ύφεση και το 2018 όταν η υπόλοιπη Ελλάδα έμπαινε σε τροχιά ανάπτυξης.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ΑΠΑ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζονται στους πίνακες.

Θ.Λ.

 

 

Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Περιφέρεια (NUTS II)

(Σε τρέχουσες τιμές. Σε εκατ. ευρώ)

Περιφέρειες

2017

2018

Μεταβολή %

Νότιο Αιγαίο

5.183

5.359

3,40%

Ιόνια Νησιά

2.669

2.759

3,40%

Κρήτη

7.721

7.862

1,80%

Κεντρική Μακεδονία

20.999

21.329

1,60%

Αττική

73.871

74.470

0,80%

Ήπειρος

3.382

3.409

0,80%

Θεσσαλία

7.791

7.853

0,80%

Βόρειο Αιγαίο

2.126

2.142

0,70%

Δυτική Ελλάδα

6.846

6.884

0,60%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

5.946

5.957

0,20%

Στερεά Ελλάδα

7.262

7.240

-0,30%

Πελοπόννησος

7.043

6.956

-1,20%

Δυτική Μακεδονία

3.754

3.560

-5,20%

Ελλάδα

154.593

155.780

0,80%Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά Περιφέρεια (NUTS II)

(Σε τρέχουσες τιμές. Σε ευρώ)

 

Περιφέρειες

2017

2018

Ετήσια Μεταβολή %

Ιόνια Νησιά

14.921

15.587

4,50%

Νότιο Αιγαίο

17.488

18.054

3,20%

Κεντρική Μακεδονία

12.813

13.125

2,40%

Κρήτη

13.975

14.302

2,30%

Θεσσαλία

12.331

12.578

2,00%

Αττική

22.484

22.915

1,90%

Δυτική Ελλάδα

11.856

12.082

1,90%

Ήπειρος

11.576

11.775

1,70%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

11.318

11.446

1,10%

Στερεά Ελλάδα

14.976

15.030

0,40%

Πελοπόννησος

13.964

13.943

-0,20%

Βόρειο Αιγαίο

11.746

11.434

-2,70%

Δυτική Μακεδονία

15.912

15.319

-3,70%

Ελλάδα

16.472

16.745

1,70%


NEWSLETTER