Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 09:04

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έχουν δοθεί 8,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων

Γράφτηκε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έχουν δοθεί 8,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων

 

Ποσό ύψους 8.503.677 ευρώ είχε εκταμιευθεί μέχρι και την περασμένη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου από τον ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης που αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, ειδικότερα, μέχρι και την πιο πάνω ημερομηνία είχαν κατατεθεί από τους δικαιούχους σωρευτικά 1.457 αιτήματα ελέγχου (από τα 1.776 ενταγμένα, ήτοι 82%), τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από τον εν λόγω φορέα.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, εξάλλου, η ΔΕΠ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) είχε ήδη εξετάσει 702 αιτήματα (48% των υποβλημένων) από τα οποία στα 562 (80% των εξεταζόμενων) ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μιας και παρουσίαζαν ελλείψεις.

Από αυτά ήδη, στο ταμείο του ΕΦΕΠΑΕ έχουν σταλεί για πληρωμή 390 με συνολική δημόσια δαπάνη 9.156.490,01 ευρώ, ενώ μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου είχε ήδη εκταμιευθεί από το ταμείο του ενδιάμεσου φορέα το ποσό των 8.503.677 ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο σύνολο των διεργασιών υλοποίησης του έργου τηρείται αυστηρά η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων.


NEWSLETTER