Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 11:19

Alpha Bank: Αντίστροφη η σχέση ηλεκτρονικών συναλλαγών - παραοικονομίας

Γράφτηκε από την
Alpha Bank: Αντίστροφη η σχέση ηλεκτρονικών συναλλαγών - παραοικονομίας

Ξεκινούν από σήμερα οι καταβολές των συντάξεων σε συνταξιούχους, ανάλογα με το Ταμείο τους και περισσότερα από 20 άτομα περίμεναν υπομονετικά έξω στην είσοδο τραπεζικού καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον μισή ώρα πριν ανοίξει.

Καθώς οι τραπεζικοί υπάλληλοι έφθαναν στο κατάστημα συνομιλούσαν με τους περισσότερους από όσους περίμενα στην ουρά. Τους γνώριζαν καθώς πολλοί από τους πελάτες τους αποκαλούσαν με το όνομα τους.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων που περιμένει κάθε τέλος του μήνα έξω αλλά και μέσα στο κατάστημα και σχηματίζει ουρές διαθέτει πλέον κάρτα ανάληψης, αλλά εξακολουθεί να προτιμάει το ταμείο του καταστήματος. Δεν αλλάζουν εύκολα οι συνήθειες ετών», μας ανέφερε ο διευθυντής του καταστήματος , επισημαίνοντας ότι ρόλο παίζουν και οι διαπροσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν καλλιεργηθεί με τους εργαζόμενους των καταστημάτων.

Αύξηση αριθμούν καρτών σε κυκλοφορία

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο της οικονομικό δελτίο, την περίοδο 2011-2014 ο αριθμός των καρτών αλλά και των τερματικών στα σημεία πωλήσεως (POS) μειώθηκε σωρευτικά κατά 10% και 46% αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής υφέσεως.

Αντίθετα το 2015, εξαιτίας των κεφαλαιακών ελέγχων, αυξήθηκε ο αριθμός των καρτών πληρωμών (χρεωστικών-πιστωτικών) κατά 8,4%, όπως επίσης και οι κάρτες ηλεκτρονικού χρήματος (πχ προπληρωμένες κάρτες) κατά 28,4% και τα τερματικά POS κατά 12,3%.

To 2015, ο συνολικός αριθμός των καρτών ανήλθε σε 14 εκατ., από 13,2 εκατ. το 2014, ήτοι αύξηση κατά 6,2%

Αναφορικά με την χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής (Internet Banking) όπως αναφέρεται στην ανάλυση, στην Ελλάδα οι χρήστες του διαδικτύου ανέρχονται στο 60% του πληθυσμού, ποσοστό κατά πολύ μικρότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που πλησιάζει το 80% και ιδιαίτερα από εκείνο ορισμένων χωρών της Βόρειας Ευρώπης που ξεπερνά το 90%.

Επομένως η χρήση των υπηρεσιών internet banking ως ποσοστό του πληθυσμού, είναι περιορισμένη και διαμορφώθηκε το 2015 στο 14%, έναντι 46% του μέσου ευρωπαϊκού όρου και 90% της Νορβηγίας που κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό.

Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του internet banking μεταξύ των ετών 2014-2015 διευρύνθηκε μόλις κατά μία εκατοστιαία μονάδα (2014: 13%, 2015:14%).

Η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, αναφέρεται στην ανάλυση, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσεως των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, ωστόσο η χρήση των μετρητών στις συναλλαγές παραμένει το πλέον διαδεδομένο μέσο πληρωμών.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές και παραοικονομία: Μία αντίστροφή σχέση

Σύμφωνα με την πρόσφατη, ανάλυση της Alpha Bank, έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έναντι εκείνων με μετρητά συνάδει με την αύξηση της διαφάνειας στις συναλλαγές και συμβάλλει στον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντοπίζονται ευκολότερα. Για παράδειγμα, από την εμπειρική συσχέτιση του αριθμού των καρτών σε κυκλοφορία ανά άτομο και της παραοικονομίας ως ποσοστό στο ΑΕΠ, προκύπτει ότι υπάρχει μεταξύ τους αρνητική συσχέτιση (διαστρωματικά δεδομένα 28 χωρών). Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερος είναι ο κατά κεφαλήν αριθμός καρτών στην οικονομία τόσο μικρότερο το ποσοστό της παραοικονομίας στο ΑΕΠ.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι, για την Ελλάδα ο κατά κεφαλήν αριθμός καρτών το 2015 διαμορφώθηκε στο 1,3, ενώ το ποσοστό της παραοικονομίας στο ΑΕΠ, αν και έχει μειωθεί σταδιακά στην περίοδο της οικονομικής κρίσεως από 25,4% το 2010 σε 22,4% το 2015, κυμαίνεται σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό μέσο όρο (18,3%).

Γενικά, σύμφωνα με σχετική μελέτη, η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών κατά 10% ετησίως επί τέσσερα συνεχή έτη μπορεί να μειώσει την παραοικονομία μέχρι πέντε εκατοστιαίες μονάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER