Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022 13:30

Νέα απορριμματοφόρα στον Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την
Νέα απορριμματοφόρα στον Δήμο Οιχαλίας

Δύο απορριμματοφόρα οχήματα, σάρωθρο και πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 792.276 ευρώ, πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η προμήθεια αφορά απορριμματοφόρο τύπου μύλου και απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κυβικών το καθένα, πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας νερού τουλάχιστον 3 κυβικών και αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κυβικών.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και καθόρισε τους όρους διακήρυξης για την προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού.


NEWSLETTER