Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 21:31

ΠΓΕ Ελιά Καλαμάτας με εθνική συνεννόηση

Γράφτηκε από την
Ελιές χωρίς κουκούτσι «τύπου Καλαμάτας» από τουρκική εταιρεία

Ελιές χωρίς κουκούτσι «τύπου Καλαμάτας» από τουρκική εταιρεία

 

Του Κώστα Κοντοθανάση

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, η αξία των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων ανήλθε το 2021 σε 5.892,6 εκατ. ευρώ (δηλαδή κάτι λιγότερο από 6 δισ.), εκ των οποίων τα 220 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ελιές Καλαμάτας (μαζί και οι ΠΟΠ), όπως αναφέρει η ΔΟΕΠΕΛ.      

Απέναντι στην ελληνική ελιά Καλαμάτας βρίσκεται πακτωλός ποσοτήτων ελιάς ποικιλίας Καλαμών, που μετά την (ευτυχώς, καταρριφθείσα εν Ελλάδι) απόφαση του κ. Αποστόλου όλοι δυστυχώς τις ονομάζουν «Καλαμάτα». Αυτές οι ελιές προέρχονται από την Αίγυπτο και την Τουρκία, αλλά και από τη Νότια Αφρική και το Περού. Υπάρχει επίσης και μια χιλιανή βρώσιμη ελιά, που ονομάζεται Azapa και δύσκολα την ξεχωρίζει κανείς από ελιά Καλαμάτας. Τις ελιές αυτές βρίσκει μπροστά του στις αγορές του κόσμου το ελληνικό προϊόν.

Κατά τη γνώμη μου, η μόνη οδός είναι: εθνική συνεννόηση για ένα εθνικό προϊόν. Πρέπει να καλυφθεί όλη η ελληνική παραγωγή, στην οποία η Μεσσηνία συμμετέχει με συγκριτικώς μικρή ποσότητα, με ένα ισχυρό εργαλείο εμπορικής προώθησης (ελληνικά: μάρκετινγκ). Σκοπός των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η καλύτερη εμπορική πορεία των προϊόντων ποιότητος, με διασφάλιση της αυθεντικότητάς τους και όχι η εξόρυξη του οφθαλμού του συμπατριώτη.

Κι επειδή γίνεται λόγος για επέκταση της ζώνης Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Ελιάς Καλαμάτας λες και είναι λάστιχο, ας επισημανθεί ότι η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στο Νομό Μεσσηνίας και εδράζεται επί του ισχυρού ΔΕΣΜΟΥ που έχει το προϊόν με τον τόπο. Ο ΔΕΣΜΟΣ έχει ως παραμέτρους την ποικιλία, το κλίμα, το έδαφος, τις καλλιεργητικές φροντίδες, τον τρόπο μεταποίησης, την παράδοση, μέχρι και τις πολιτισμικές παραμέτρους. Όποιος διαβάσει τον Κανονισμό 510/2006, θα αντιληφθεί ότι ο ΔΕΣΜΟΣ ενός προϊόντος ΠΟΠ είναι πολύ ισχυρός αναφορικά με την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Για δε την ενδεχόμενη επέκταση της ζώνης ΠΟΠ, περνώντας τον Ταΰγετο για να καλυφθεί η Λακωνία και κατόπιν τον Πάρνωνα για να καλυφθεί η νότια Κυνουρία, θα πρέπει να αποδείξει κανείς με τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη ότι οι περιοχές αυτές από πλευράς χαρακτηριστικών ταυτίζονται με τη Μεσσηνία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο.

Υπάρχει διέξοδος; Ναι, και είναι το ΠΓΕ ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Ο Κανονισμός 1898/2006 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων προσφέρει τη λύση, καθώς αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων: «3. Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, στις προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να παρατίθενται: (…) λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που αποδίδονται στη γεωγραφική προέλευση».

Η ποιότητα και η φήμη του προϊόντος ελληνική ελιά ποικιλίας Καλαμών μπορούν πράγματι να υποστηρίξουν μια Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Ελιά Καλαμάτας, που θα υπερασπισθεί ευρύτερα την ελληνική παραγωγή. (Όσο είναι εφικτό, διότι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ΠΟΠ και ΠΓΕ μικρή ή καθόλου σημασία έχουν, επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία συνήθως δεν αναγνωρίζεται…)

Μέχρι πού μπορεί να φθάσει αυτή η ζώνη; Κατά τη γνώμη μου και με μιαν εξαιρετική μελέτη, μπορεί να καλύψει μέχρι και τη Φθιώτιδα και την Αιτωλοακαρνανία.

Εάν όλοι συμφωνήσουν, τι οφέλη θα πρέπει να αποσπάσει η Μεσσηνία ως «μητρική περιοχή» της ελιάς Καλαμάτας; Ας θέσουν οι παραγωγοί και οι μεταποιητές τους στόχους τους. Και όποιος πολιτικός καταφέρει ώστε όλοι να ομονοήσουν και να προστατευθεί η ελληνική παραγωγή, ούτος μέγας κληθήσεται!  


NEWSLETTER